Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Cabrio® Top

fungicid

Kombinovaný fungicid proti peronospoře a padlí v révě vinné

Obsahuje systémovou účinnou látku pyraclostrobin a kontaktní methiram - kombinace zabraňuje klíčení spór, redukuje růst mycelia a sporulaci

Výhody

  • Jednoduchá manipulace, vhodný do IP
  • Ošetření současně proti oběma chorobám
  • Vedlejší účinek na červenou spálu, bílou a černou hnilobu a botrytis
doporučení k aplikaci přípravku Cabrio Top v révě

Obecné informace

Jméno Cabrio® Top
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 50 g/kg pyraclostrobin, 550 g/kg metiram
Charakteristika CH_Cabrio_Top
Etiketa Cabrio_Top_CLP
Bezpečnostní list BL_Cabrio_Top

Cabrio Top je kombinovaný fungicid. Účinné látky zabraňují klíčení spór a redukují růst mycélia a sporulaci. Nejlepšího účinku je dosaženo při preventivní aplikaci.

Účinná látka pyraclostrobin je fungicidní látka ze skupiny strobilurinů, která je po aplikaci přijímána ošetřenými částmi rostlin a má lokálně systemický a translaminární účinek. Mohou tak být zachycena i stádia hub v hlubších vrstvách rostlinných pletiv. Navíc je účinná látka vázána na voskovou vrstvičku a tuto povrchovou ochranu doplňuje a posiluje kontaktní účinná látka metiram.Tím je účinně znemožněno klíčení nalétávajících spór a zabráněno další infekci.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte neošetřené ochranné pásmo 40 m vzhledem k povrchové vodě.

K zabránění vzniku rezistence nepoužívejte přípravky ze skupiny Qo inhibitorů (strobiluriny, fenamidone) vícekrát než 3 x v průběhu vegetace.

Přípravek použít 1x nebo 2x v bloku, poté přerušit sled ošetření přípravkem s odlišným mechanizmem působení.

Přípravek Cabrio Top je kompatibilní s běžně používanými insekticidy a listovými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoano--

  • GHS-09 - N - Nebezpečný pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí révové 1 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení) do 500 l vody/ha (min konc. 0,2 %)2 kg/ha od BBCH 61(počátek kvetení) do 1000 l vody/ha (min. konc. 0,2 %) Ošetření se provádí preventivně 3 krát v bloku s odstupem 12 - 14 dní. Při vysokém infekčním tlaku, silných srážkách a intenzivním růstu listů se doporučuje intervaly zkrátit max. 3 x za sezónu
Plíseň révová 1 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení) do 500 l vody/ha (min konc. 0,2 %)2 kg/ha od BBCH 61(počátek kvetení) do 1000 l vody/ha (min. konc. 0,2 %) Ošetření se provádí preventivně 3 krát v bloku s odstupem 12 - 14 dní. Při vysokém infekčním tlaku, silných srážkách a intenzivním růstu listů se doporučuje intervaly zkrátit max. 3 x za sezónu
Top