Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Capalo®

fungicid

Fungicidní specialista se třemi účinnými látkami ze tří chemických skupin

Fungicid Capalo obsahuje tři účinné látky (fenpropimorph, epoxiconazole, metrafenone) v moderní formulaci, které se vzájemně doplňují

Výhody

  • Preventivní a kurativní účinek na padlí travní - jediný produkt na trhu
  • Kurativní řešení ostatních listových chorob - braničnatky, rzi, DTR, listové skvrnitosti ječmene, specialista na stéblolam
  • Vhodné řešení při aplikaci systému dvou ošetření pro první aplikaci

Obecné informace

Jméno Capalo®
Formulace suspenzní emulze
Složky 75 g/l metrafenone, 62,5 g/l epoxiconazole, 200 g/l fenpropimorph
Charakteristika CH_Capalo
Etiketa Capalo_CLP
Bezpečnostní list BL_CAPALO

Capalo je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině.

Působí proti padlí travnímu, braničnatce pšeničné, stéblolamu a rzi pšeničné na pšenici ozimé, dále proti hnědé skvrnitosti listů a padlí travnímu v ječmeni jarním a proti stéblolamu a hnědé skvrnitosti ječmene v ječmeni ozimém. Byla také zaznamenána významná vedlejší účinnost na braničnatku plevovou v pšenici ozimé.

Účinná látka fenpropimorph ze skupiny morfolinů, inhibuje biosyntézu ergosterolu, má systemický protektivní a kurativní účinek.

Účinná látka epoxiconazol ze skupiny triazolů blokuje syntézu C-14-demethylasy a tím tvorbu buněčných membrán patogena.

Účinná látka metrafenone ze skupiny benzophenonů, blokuje růst infekčních struktur, růst mycélia a sporulaci houbových patogenů.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

K zabránění vzniku rezistence, tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku výhradně ze skupiny azolů nebo kombinaci azolů a aminů (např.: fenpropimorph, fenpropidin, spiroxamin), neaplikujte po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azol a/nebo amin a/nebo benzophenon jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Obilniny18444

Přípravek Capalo je kompatibilní s běžně používanými insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
ano*anoano, např. Vaztak Activeano, např. Cycocel 750 SL, Medax Topne

*) DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědá skvrnitost ječmene 2 l/ ha Přípravek se aplikuje proti listovým a klasovým chorobám ve fázi BBCH 25 - BBCH 61 a proti stéblolamu v BBCH 29 - BBCH 32. max. 2x za sezónu
Padlí travní (padlí trav) 2 l/ ha Přípravek se aplikuje proti listovým a klasovým chorobám ve fázi BBCH 25 - BBCH 61 a proti stéblolamu v BBCH 29 - BBCH 32. max. 2x za sezónu
Rynchosporiová skvrnitost 2 l/ ha Přípravek se aplikuje proti listovým a klasovým chorobám ve fázi BBCH 25 - BBCH 61 a proti stéblolamu v BBCH 29 - BBCH 32. max. 2x za sezónu
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka plevová 2 l/ ha Přípravek se aplikuje proti listovým a klasovým chorobám ve fázi BBCH 25 - BBCH 61 a proti stéblolamu v BBCH 29 - BBCH 32. max. 2x za sezónu
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 2 l/ ha Přípravek se aplikuje proti listovým a klasovým chorobám ve fázi BBCH 25 - BBCH 61 a proti stéblolamu v BBCH 29 - BBCH 32. max. 2x za sezónu
Helmintosporióza pšenice 2 l/ ha Přípravek se aplikuje proti listovým a klasovým chorobám ve fázi BBCH 25 - BBCH 61 a proti stéblolamu v BBCH 29 - BBCH 32. max. 2x za sezónu
Stéblolam 2 l/ ha Přípravek se aplikuje proti listovým a klasovým chorobám ve fázi BBCH 25 - BBCH 61 a proti stéblolamu v BBCH 29 - BBCH 32. max. 1x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí travní (padlí trav) 1,4 l/ ha Přípravek se aplikuje proti listovým a klasovým chorobám ve fázi BBCH 25 - BBCH 61 a proti stéblolamu v BBCH 29 - BBCH 32. max. 2x za sezónu
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 1,4 l/ ha Přípravek se aplikuje proti listovým a klasovým chorobám ve fázi BBCH 25 - BBCH 61 a proti stéblolamu v BBCH 29 - BBCH 32. max. 2x za sezónu
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí travní (padlí trav) 2,0 l/ ha
Rez žitná (hnědá rzivost žita) 2,0 l/ ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Rez žitná (hnědá rzivost žita) 2 l/ha BBCH 25 - 61 max. 2x za vegetační sezónu
Top