Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Chalcoprax® A

pomocný prostředek na ochranu rostlin

Feromonová návnada, pasivní pomocný prostředek, ve formě prostředku uvolňujícího páry (VP) určená k lákání lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus L.).

Feromonová návnada obsahuje kombinaci biologických feromonů (tzv. agregační feromony) lákající lýkožrouta lesklého.

Obecné informace

Jméno Chalcoprax® A
Formulace přípravek uvolňující páry (VP)
Složky 21,5 g/kg chalcogran, 5,3 g/kg methyl-(2E,4Z)-2,1-dekadienoát
Etiketa Chalcoprax_A_CLP
Bezpečnostní list BL_CHALCOPRAX_A

Feromonová návnada, pasivní pomocný prostředek, ve formě prostředku uvolňujícího páry (VP) určená k lákání lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus L.).

Feromonová návnada obsahuje kombinaci biologických feromonů (tzv. agregační feromony) lákající lýkožrouta lesklého.

Feromony jsou obsaženy ve speciálním odparníku (ampuli) s regulovaným odparem. Pozvolna a v odměřeném množství se feromony uvolňují v závislosti na teplotě (čím je teplota vyšší, tím více látky se uvolní). Tak je zaručeno, že při vysoké aktivitě rojení (závislé na teplotě) se uvolní odpovídající množství feromonů.

Uvolněné feromony signalizují (simulují) rojícím se kůrovcům přítomnost jak vhodného materiálu ke kladení vajíček, tak jedinců schopných páření.

  • GHS 05 - Korozivní
  • GHS 02 - Hořlavé

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lýkožrout lesklý monitoring
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lýkožrout lesklý monitoring
Top