Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Discus®

fungicid

Postřikový fungicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) proti strupovitosti jabloně, strupovitosti hrušně a padlí jabloňovému na jabloni a hrušni, proti helmintosporióze máku na máku setém, proti americkému padlí angreštovému a padlí (Microsphaera spp.) na angreštu, rybízu, borůvce a brusnici brusince, proti černé skvrnitosti růží a padlí růžovému na růžích a minoritně v okrasných rostlinách proti skvrnitosti listů a padlí.

Úč. látka kresoxim-methyl zajišťuje výborný preventivní účinek a green-efekt rostlin

Výhody

  • Široká možnost použití
  • Vhodný do kombinací
  • Lze do IP

Obecné informace

Jméno Discus®
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 50 % kresoxim-methyl
Charakteristika CH_Discus
Etiketa Discus_CLP
Bezpečnostní list BL_DISCUS

Discus je vysoce účinný fungicid s účinnou látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž je zabráněno sporulaci a klíčení spór. Proto těžištěm použití Discusu je vždy preventivní nasazení v systému ochrany, před vznikem infekce. Přípravek má quasi-systemický způsob účinku - účinná látka se z místa dopadu šíří po povrchu rostliny až posléze vytvoří kompaktní ochrannou vrstvu. Účinná látka, která pronikne dovnitř rostlinných pletiv, je během několika hodin zcela odbourána. Discus příznivě ovlivňuje ukládání asimilátů do plodů tím, že zpomaluje stárnutí rostlin (green-effect). Discus nezpůsobuje rzivost plodů a je rostlinami velmi dobře snášen.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
jabloň, hrušeň14966
angrešt, rybíz, borůvka, brusnice brusinka4444
růže 50 - 150 cm6666
růže nad 150 cm181466

Růže 50 – 150 cm:

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 6 m.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v jádrovinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadon a fenamidon) vícekrát než 4x za vegetační sezónu. Aplikujte maximálně 2x za sebou, poté vystřídejte přípravkem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v dalších plodinách přípravky, které obsahují výhradně účinnou látku typu QoI po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Růže nad 150 cm:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Pro použití ve skleníku:

Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do růží.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Okrasné rostliny 50 - 150 cm6666
Okrasné rostliny nad 150 cm181466

Růže 50 –150 cm:

S ohledem na ochranu vodních organizmů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 6 m.

Růže nad 150 cm:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (> 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 18 m.

Pro použití ve skleníku:

Přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používaná biologická ochrana.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody při aplikaci do okrasných rostlin.

Přípravek Discus je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoanoano--

  • GHS 09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS 08 - Nebezpečné pro zdraví

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Americké padlí angreštové 0,2 kg/ ha Ošetřuje se již před květem, rozhodující šíření choroby nastává a hlavní období použití přípravku je od ukončení kvetení. max. 3 x v intervalu 10 - 14 dnů
Padlí 0,2 kg/ ha Ošetřuje se již před květem, rozhodující šíření choroby nastává a hlavní období použití přípravku je od ukončení kvetení. max. 3 x v intervalu 10 - 14 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Americké padlí angreštové 0,2 kg/ ha Ošetřuje se již před květem, rozhodující šíření choroby nastává a hlavní období použití přípravku je od ukončení kvetení. max. 3 x v intervalu 10 - 14 dnů
Padlí 0,2 kg/ ha Ošetřuje se již před květem, rozhodující šíření choroby nastává a hlavní období použití přípravku je od ukončení kvetení. max. 3 x v intervalu 10 - 14 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Americké padlí angreštové 0,2 kg/ ha Ošetřuje se již před květem, rozhodující šíření choroby nastává a hlavní období použití přípravku je od ukončení kvetení. max. 3 x v intervalu 10 - 14 dnů
Padlí 0,2 kg/ ha Ošetřuje se již před květem, rozhodující šíření choroby nastává a hlavní období použití přípravku je od ukončení kvetení. max. 3 x v intervalu 10 - 14 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 0,2 kg/ha *) Vztaženo na 1 000 l postřikové kapaliny na ha. Pokud při rosení snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci doporučeného rozmezí (300–1000 l/ha), úměrně zvyšujeme koncentraci tak, aby byla dodržena dávka přípravku na jednotku plochy. Ošetřuje se od fenofáze zelený pupen až myší ouško, od druhé poloviny dubna do konce května. max. 4 x v intervalu 7- 14 dní
Strupovitost 0,2 kg/ha Ošetřuje se od fenofáze zelený pupen až myší ouško, od druhé poloviny dubna do konce května. max 4x v intervalu 7 - 14 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 0,2 kg/ha *) Vztaženo na 1 000 l postřikové kapaliny na ha. Pokud při rosení snižujeme dávku aplikační kapaliny v rámci doporučeného rozmezí (300–1000 l/ha), úměrně zvyšujeme koncentraci tak, aby byla dodržena dávka přípravku na jednotku plochy. Ošetřuje se od fenofáze zelený pupen až myší ouško, od druhé poloviny dubna do konce května. max. 4 x v intervalu 7- 14 dní
Strupovitost 0,2 kg/ha Ošetřuje se od fenofáze zelený pupen až myší ouško, od druhé poloviny dubna do konce května. max 4x v intervalu 7 - 14 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Helmithosporióza máku 0,2 - 0,25 kg/ ha Ošetřuje se před květem nebo začátkem květu, nejpozději koncem kvetení máku. max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Skvrnitost listů 0,02 – 0,025 %, 0,2-0,25 kg/ha max. 3x, do počátku skanutí z povrchu listů (0,02 - 0,025%) nebo plošná aplikace (0,2 - 0,25 kg/ha), OL pro další manipulaci a uvádění na trh
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Americké padlí angreštové 0,2 kg/ ha Ošetřuje se již před květem, rozhodující šíření choroby nastává a hlavní období použití přípravku je od ukončení kvetení. max. 3 x v intervalu 10 - 14 dnů
Padlí 0,2 kg/ ha Ošetřuje se již před květem, rozhodující šíření choroby nastává a hlavní období použití přípravku je od ukončení kvetení. max. 3 x v intervalu 10 - 14 dnů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí růžové 0,2–0,3 kg/ ha max. 3x, v intervalu 7–12 dnů, ve venkovních prostorech či sklenících
Černá skvrnitost růže 0,2–0,3 kg/ ha max. 3x, v intervalu 7–12 dnů, ve venkovních prostorech či sklenících
Top