Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Flirt® Nový

herbicid

Obecné informace

Jméno Flirt® Nový
Formulace Suspenzní koncentrát (SC)
Složky 100 g/l quinmerac, 325 g/l chloridazon
Charakteristika Charakteristika Flirt Nový
Etiketa etiketa Flirt Nový
Bezpečnostní list BL Flirt Nový

Flirt Nový vniká do rostliny kořeny a listy. Při ošetření před vzejitím je přijímán kořeny klíčících plevelů, které ještě před vzejitím nebo krátce po něm zahynou. Po vzejití řepy je přijímán kořeny a listy plevelů a má naději na úspěch jen tehdy, mají-li plevele vytvořeny děložní, nejvýše však 2 pravé listy.

Včasný výsev a stejnoměrně připravená půda bez hrud s dobře uzavřeným povrchem jsou předpokladem pro dobrý účinek přípravku.

Přípravek je cukrovkou a krmnou řepou dobře snášen. Pokud by došlo po ošetření k přechodnému zbrzdění růstu, pak v důsledku primárních faktorů: zasolení půdy, předávkování, vliv mořidla, příliš hluboký výsev, nedostatečná vzcházivost osiva, nepříznivé podmínky růstu, zbahnění nebo škraloup půdy, různá mechanická poškození (např. válením, vláčením, krupobitím), napadením škůdci, chorobami, mrazem, jež způsobí oslabení rostlin. Vytvoří-li se půdní škraloup, nutno ho rozrušit do 3-4 dnů před vzejitím, aby se klíční rostliny řepy nepoškodily.

Přípravek je vyloučen z použití v OP II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chloridazon a chinmerak vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Cukrovka, krmná řepa4444

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyHerbicidyInsekticidyGraminicidy
-anonesoulad optimálních termínůanoanoano

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,83 l/ha + 0,15 l/ha Outlook – TM 1. aplikační termín0,83 l/ha + 0,3 l/ha Outlook – TM 2. aplikační termín0,83 l/ha + 0,45 l/ha Outlook – TM 3. aplikační termín postemergentně max. 3x
Svízel přítula (syn. s. obecný) 2,5 l/ha preemergentně max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 0,83 l/ha + 0,15 l/ha Outlook – TM 1. aplikační termín0,83 l/ha + 0,3 l/ha Outlook – TM 2. aplikační termín0,83 l/ha + 0,45 l/ha Outlook – TM 3. aplikační termín postemergentně max. 3x
Svízel přítula (syn. s. obecný) 2,5 l/ha preemergentně max. 1x
Top