Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Gazelle®

insekticid

Hubí široké spektrum živočišných škůdců

Systémově účinný selektivní insekticid.

Výhody

Široké použití: řepka olejka, brambor, jádroviny, jabloň, chmel otáčivý, okrasné rostliny, rajče, paprika, okurka

Obecné informace

Jméno Gazelle®
Formulace ve vodě rozpustný prášek (SP)
Složky 200 g/ kg acetamiprid
Charakteristika CH_Gazelle
Etiketa GAZELLE_od_SumiAgro
Bezpečnostní list BL_GAZELLE

Acetamiprid je systémově účinný selektivní insekticid ze skupiny neonikotinoidů, působící jako neurotoxikant, tzn., blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Acetamiprid působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé iniciální – počáteční působení v porostu, dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Insekticid Gazelle je systémově účinný selektivní insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku (SP) určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mšici chmelové ve chmelu, mandelinky bramborové v bramboru, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, mšic na zelenině, mšic a molic v okrasných rostlinách, krytonosce řepkového, krytonosce čtyřzubého a blýskáčka řepkového, krytonosce šešulového a bejlomorky kapustové v řepce olejce.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních
organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka ozimá4444
Jádroviny, chmel, jabloně6666


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových
rostlin [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka ozimá5550
Okrasné rostliny - venkovní použití5000

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFngicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoano (předem prověřit mísitelnost)ano-anoano

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Mandelinka bramborová 0,06 kg/ ha max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Mšice chmelová 0,008 % 2000 l vody/ha max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Obaleč jablečný 0,025 % 1000 l vody/ha max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Mšice 0,013 %1000 l vody/ha max. 1x
Vlnatka krvavá 0,013 %1000 l vody/ha max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Molice skleníková 0,25 kg/ha nebo 0,04 % max. 2x
Mšice bavlníková 0,25 kg/ha nebo 0,04 % max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Mšice 0,125 kg/ha nebo 0,02 % max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Mšice 0,125 kg/ha nebo 0,02 % max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Mšice 0,125 kg/ha nebo 0,02 % max. 2x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka kapustová 0,15–0,18 kg/ha max. 1x
Blýskáček řepkový 0,08–0,1 kg/ha max. 1x
Krytonosec řepkový 0,12 kg/ha max. 1x
Krytonosec šešulový 0,15–0,18 kg/ha max. 1x
Top