Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

HiStick® Alfalfa

inokulant

Obecné informace

Jméno HiStick® Alfalfa
Formulace očkovací látka na bázi rašeliny
Složky min. 1 x 10 na devátou g Sinorhizobium meliloti
Etiketa HiStick_Alfalfa_pomocn_rostlinn_ppravek
Bezpečnostní list BL_HiStick_Alfalfa

HiStick® Alfalfa je určen pro inokulaci semen vojtěšky. Jeden balíček produktu.HiStick Alfalfa odpovídá dávce 400 g na 50 kg semen, což odpovídá cca 2 ha obalených semen.

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Snížení konkurenčního tlaku plevelů 400 g/2 ha (100 kg osiva)
Top