Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

HiStick® Lupin

inokulant

Obecné informace

Jméno HiStick® Lupin
Formulace očkovací látka na bázi rašeliny
Složky min. 1 x 10 na devátou g Bradyrhizobium lupini
Charakteristika CH_HiStick_Lupin
Etiketa HiStick_Lupin_etiketa_draft
Bezpečnostní list BL_HISTICK_LUPIN_POMOCN_ROSTLINN_PPRAVEK

HiStick® Lupin je pomocná látka na bázi rašeliny, obsahující hlízkové bakterie Bradyrhizobium. Zvyšuje výnosy plodiny a obsah bílkovin, oleje a dalších nutričních látek. Jeho použití snižuje potřebu dusíkatých hnojiv, zvyšuje vyrovnanost porostů a snižuje konkurenční tlak plevelů.

HiStick® Lupin je kompatibilní se suchými přípravky na bázi carbathiinu, metalaxylu, captanu, thiramu, thiabendazolu, streptomycinu a Vitavaxu* M .

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Snížení konkurenčního tlaku plevelů 400 g/ inokulace 1 ha výsevku (100 kg osiva)
Top