Řešení pro zemědělství
Zemědělství

INV1266CL - Výnosný Clearfield® Hybrid

osivo

Výhody

Adaptabilní do různých klimatických podmínek

Excelentní odolnost vyzimování

Výborný z hlediska olejnatosti

Obecné informace

Jméno INV1266CL
Formulace odrůda
Složky

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých)
Top