Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Jumper

osivo

Stále boduje

Boduje ve srovnávacích pokusech!

Vynikající výsledky ve srovnávacích pokusech v předchozích letech.

Výhody

3× vítěz soutěže Zdravý kořínek

Vítěz SPZO 2015 v sortimentu B

Vynikající výsledek v pokusech ČZU

Ocenění Grand Prix časopisu Úroda

Odrůda ověřená praxí

POPIS ODRŮDY 
Typrestaurovaný hybrid
Výnos semene●●●●●●●●○
Obsah oleje●●●●●●○○○
Termín kvetení●●●●○○○○○
Výška rostliny●●●●●●●○○
Odolnost vyzimování●●●●●●●○○
Ranost●●●●●○○○○
Počáteční růst●●●●●●○○○
Odolnost poléhání●●●●●●●○○
Odolnost abiotickým stresům●●●●●●○○○
Odolnost phomě●●●●●●●○○
Hmotnost tisíce semenstředně vysoká
Olejnatoststředně vysoká

Doporučeno pro 
Časné setí●●●○○○○○○
Pozdní setí●●●●●●○○○

Půdní typ 
Lehká půda●●●●●○○○○
Střední půda●●●●●●○○○
Těžká půda●●●●●●○○○
Minimalizace●●●●●○○○○
Snadná sklizeň●●●●●○○○○

Obecné informace

Jméno Jumper
Formulace odrůda
Složky
Charakteristika charakteristika Jumper

Boduje ve srovnávacích pokusech! Vynikající výsledky ve srovnávacích pokusech v předchozích letech.

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých)
Top