Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Kinto® Duo

mořidlo

Mořidlo nové řady

Díky kombinaci dvou účinných látek triticonazole a prochloraz je mořidlo velmi účinné proti proti hospodářsky nejvýznamnějším chorobám přenosných osivem a půdou napadajících všechny základní druhy obilnin

Výhody

  • Univerzální mořidlo pro všechny obilniny
  • Specilista proti plísni sněžné a fuzarizóm
  • Vysoce kvalitní formulace usnadňující proces moření

Obecné informace

Jméno Kinto® Duo
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky (copper chloride) 60 g/l prochloraz, 20 g/l triticonazole
Charakteristika CH_Kinto_Duo
Etiketa Kinto_Duo_CLP
Bezpečnostní list BL_KINTO_DUO

Kinto Duo je kapalné mořidlo pro aplikaci přímo na osivo bez použití jakýchkoliv adhezivních látek. Používají se mořicí zařízení pro moření mokrou cestou. Přípravek působí na sněť mazlavou pšeničnou, sněť prašnou pšeničnou, plíseň sněžnou a fuzariózy v pšenici, žitu a tritikale. Dále na sněť prašnou ječnou, pruhovitost ječnou, plíseň sněžnou a fuzariózy v ječmeni.

Je zakázáno zkrmovat namořené osivo hospodářským zvířatům a rybám!

Pytle s namořeným osivem musí být zřetelně označeny "Pozor - osivo mořené Kintem Duo, který obsahuje prochloraz a triticonazole!" Prázdné pytle nesmí být znovu použity. Ošetřené osivo lze likvidovat pouze vysetím!

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 1,5 - 2 l/t moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 1,5 - 2 l/ t moření osiva
Prašná sněť ječná (prašná snětivost ječmene) 1,5 - 2 l/ t moření osiva
Pruhovitost ječmene 1,5 - 2 l/ t moření osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 1,5 - 2 l/t moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 1,5 - 2 l/t moření osiva
Prašná sněť pšeničná 1,5 - 2 l/ t moření osiva
Sněť mazlavá pšeničná (mazlavá snětivost pšenice) / Sněť mazlavá hladká 1,5 - 2 l/t moření osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 1,5 - 2 l/t moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 1,5 - 2 l/t moření osiva
Prašná sněť pšeničná 1,5 - 2 l/ t moření osiva
Sněť mazlavá pšeničná (mazlavá snětivost pšenice) / Sněť mazlavá hladká 1,5 - 2 l/t moření osiva
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 1,5 - 2 l/t moření osiva
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 1,5 - 2 l/t moření osiva
Prašná sněť pšeničná 1,5 - 2 l/ t moření osiva
Sněť mazlavá pšeničná (mazlavá snětivost pšenice) / Sněť mazlavá hladká 1,5 - 2 l/t moření osiva
Top