Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Kumulus® WG

fungicid

Klasický kontaktní fungicid k ochraně rostlin proti pravému padlí

Sirnatý fungicid (80%) s preventivním, protektivním účinkem

Výhody

  • Rychlý nástup účinnosti
  • Významný vedlejší akaricidní účinek
  • Široká možnost použití i v kombinacích do mnoha druhů rostlin

Obecné informace

Jméno Kumulus® WG
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 80 % síra
Charakteristika CH_Kumulus_WG
Etiketa Kumulus_WG_CLP
Bezpečnostní list BL_KUMULUS_WG

Kumulus WG je sirný fungicid s protektivním kontaktním účinkem, rychlým nástupem účinnosti a reziduálním působením proti houbovým patogenům ze skupiny pravých padlí s vedlejší akaricidní účinností.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Bez černý201550

Při ošetřování bezu černého v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné dodržet následující preventivní a režimová opatření:

- Vlastník pozemku nebo osoba/firma provádějící aplikaci musí zajistit vhodné označení ošetřených keřů (během a po dobu 2 dní po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů“ - s doplněním časových termínů.

Přípravek Kumulus je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy. V těchto případech přidávejte do postřikové jíchy Kumulus WG jako poslední.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem ne- mísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátory
-anoanoano, např. Vaztak Activenapř. Cycocel 750 SL

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Americké padlí angreštové 5 - 6 kg/ ha max. 5 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 - 5 kg/ ha0,3 - 0,5 %
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí chmelové 10 - 12,5 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 4,5 - 10 kg/ ha0,45 - 1 % Ošetření jabloní se provádí před květem a po odkvětu s prvním ošetřením ve stádiu myšího ouška.
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 0,3 - 0,4 %
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 3 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Vlnovník maliníkový 4 - 7 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Monilióza 5 kg/ha, 500 - 1000 l vody/ha od počátku do konce kvetení max. 2 x za vegetaci
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých) 0,3 %
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 0,3 - 0,5%
Strupovitost 0,2 - 1%
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 2 kg/ ha0,3 %
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Vlnovník maliníkový 4 - 7 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí mrkvové (padlí miříkovitých) 0,3 %
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka plevová 3 kg/ha
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 3 kg/ha
Padlí 3 kg/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Americké padlí angreštové 5 - 6 kg/ ha max. 5 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Akarinóza 15 - 20 kg/ha1,5 - 2 % Aplikace Kumulu WG proti erinóze a akarinóze se provádí při řezu, těsně před rašením.
Erinóza 15 - 20 kg/ha1,5 - 2 % Aplikace Kumulu WG proti erinóze a akarinóze se provádí při řezu, těsně před rašením.
Padlí révové 3 kg/haOL 3 dny - stolní hroznyOL 42 dní - moštové hrozny První ošetření proti padlí na révě vinné proveďte při dosažení 20 cm délky výhonů a dále podle potřeby a infekčního tlaku v 5-10 denních intervalech.
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 0,2 - 1%
Strupovitost 0,2 - 1%
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Septorie
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 2 kg/ ha0,5 %
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 6 kg/ha do 31.8.
Top