Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Limus® CL

stabilizátor dusíku

Obecné informace

Jméno Limus® CL
Formulace pomocná půdní látka s inhibitorem ureázy
Složky 18 % N-(n-butyl) triamid kyseliny thiofosforečné (NBPT), 6 % N-(n-propyl) triamid kyseliny thiofosforečné (NPPT)
Charakteristika charakteristika Limus CL
Etiketa Etiketa Limus CL
Bezpečnostní list BL Limus CL

Limus® CL je inhibitor ureázy vhodný pro všechny typy kapalných minerálních hnojiv obsahujících močovinu. Limus® CL snižuje ztráty dusíku volatilizací N a tím zvyšuje jeho využití. Limus® CL se aplikuje jako tank mix s kapalnými minerálními hnojivy obsahujícími močovinu. Rovněž lze přípravek použít pro aplikaci na granulovanou močovinu.

Limus® CL lze použít ve všech plodinách a při každém hnojení.

  • GHS-05 - Korozivní
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
Top