Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Limus® Clear - Nejúčinnější nástroj pro omezení ztrát těkáním amoniaku

stabilizátor dusíku

Inhibitor ureázy pro kapalná minerální hnojiva obsahující močovinu

Limus® je jediným inhibitorem ureázy, který obsahuje dvě účinné látky NBPT a NPPT a zasahuje širší spektrum enzymů při hydrolýze močoviny.

Výhody

Zabrání ztrátě amoniaku o 40–50 % z aplikovaného močovinového dusíku - dusík zůstává déle v půdě ve formách dostupných pro rostliny

Navyšuje výnos plodin

Jako jediný přípravek obsahuje dvě účinné látky (NBPT, NPPT) - blokuje širší okruh enzymů

Obecné informace

Jméno Limus® Clear
Formulace pomocná půdní látka s inhibitorem ureázy
Složky 18 % N-(n-butyl) triamid kyseliny thiofosforečné (NBPT) (3 díly), 6 % N-(n-propyl) triamid kyseliny thiofosforečné (NPPT) (1 díl)
Charakteristika CH_Limus_Clear
Etiketa LIMUS_Clear_CLP
Bezpečnostní list BL_Limus_Clear

Limus Clear je inhibitor ureázy vhodný pro všechny typy kapalných minerálních hnojiv obsahujících močovinu. Limus Clear snižuje ztráty dusíku volatilizací N a tím zvyšuje jeho využití. Limus Clear se aplikuje jako tank mix s kapalnými minerálními hnojivy obsahujícími močovinu. Rovněž lze přípravek použít pro aplikaci na granulovanou močovinu.

Limus® Clear lze použít ve všech plodinách a při každém hnojení.

  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-07 - Dráždivé
Top