Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Mythos® 30 SC

fungicid

Jedinečný kontaktní fungicid proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé v révě vinné, jahodníku a okrasných rostlinách

Obsahuje pyrimethanil s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a krátce kurativně

Výhody

  • Spolehlivý účinek už od 5°C
  • Neovlivňuje kvašeni moštu ani chuť vína
  • Do IP

Obecné informace

Jméno Mythos® 30 SC
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 300 g/l pyrimethanil
Charakteristika CH_Mythos_30_SC
Etiketa Mythos_30_SC_CLP
Bezpečnostní list BL_MYTHOS_30_SC

Mythos 30 SC je fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů se zcela odlišným mechanizmem účinku proti strupovitosti jádrovin a plísni šedé, než mají klasické fungicidy. Je to kontaktní fungicid s translaminárním a fumigačním účinkem, působí preventivně a navíc, v závislosti na dávce, po dobu 2–3 dní i kurativně. Jeho mechanizmem účinku je inhibice vylučování enzymů houby, které se podílejí na vzniku a rozvoji infekce rostlin, tím inhibuje a přerušuje infekční proces. Spolehlivě účinkuje i při teplotách již od 5 °C, kdy systemické fungicidy ze skupiny DMI (inhibitory demetylace) selhávají.

Přípravek je vyloučen z použití v och. pásmu II. st. zdrojů povrchových vod.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu anilinopyrimidinu (pyrimethanil, cyprodinil, mepanipyrim) v jádrovinách vícekrát než 4x za vegetační sezónu, v révě a jahodníku vícekrát než 1x za vegetační sezónu.

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 6 m vzhledem k povrchové vodě při aplikaci do jabloní a hrušní a 4 m při aplikaci do jahodníku.

Přípravek Mythos 30 SC představuje riziko pro dospělce parazitických vosiček druhu Encarsia formosa (mšicovník), užívané v integrované ochraně rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Okrasné rostliny nižší než 50 cm4444
Okrasné rostliny nvyšší než 50 cm6666

Přípravek Mythos 30 SC je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390 Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoanoano--

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Strupovitost 0,75 - 1 l/ ha Vhodný pro sólo aplikace počátkem sezóny (od fáze zeleného poupěte do květu) a potom pro poslední ošetření. max. 4 x během vegetace
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Strupovitost 0,75 - 1 l/ ha Vhodný pro sólo aplikace počátkem sezóny (od fáze zeleného poupěte do květu) a potom pro poslední ošetření. max. 4 x během vegetace
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň šedá 2,5 l/ ha Ošetření proti botrytidě se zpravidla provádí v době od počátku květu jahodníku (2 - 5 % kvetoucích rostlin). max. 1 x během sezóny
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň šedá 0,15 - 0,25 %, 1,5 - 2,5 l /ha do počátku skanutí z povrchu listů do počátku skanutí s povrchu listů, max. 1 x
Skvrnitost listů 0,15 - 0,25 % koncentrace, 1,5 - 2,5 l /ha do počátku skanutí s povrchu listů, max . 3 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň šedá 2,5 l/ ha Ošetření proti botrytidě se zpravidla provádí v době zaměkávání bobulí. U velmi náchylných odrůd nebo v případě velmi příznivých podmínek pro infekci plísní šedou se ošetřuje již v době dokvétání a dále při uzavírání hroznů max. 1 x během sezóny
Top