Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Nimbus® Gold

herbicid

Jedinečný herbicid určený pro preemergentní ošetření řepky

Selektivní postřikový herbicid ve formě ZC, tj. směs suspenzního koncentrátu (SC) a suspenze kapsulí (CS), určený k hubení jednoletých plevelů v porostech řepky olejky ozimé preemergentní aplikací.

Výhody

  • Inovativní herbicidní formulace šetrná k řepce
  • Účinkuje na široké spektrum plevelů díky třem vzájemně se doplňujícím účinným látkám
  • Účinkuje i v suchých podmínkách a na rozdílných typech půd
doporučení k aplikaci přípravku Nimbus Gold v řepce

Obecné informace

Jméno Nimbus® Gold
Formulace ZC (kombinace suspenze a kapsulí účinných látek)
Složky 200 g/l dimethenamid-P, 200 g/l metazachlor, 40 g/l clomazone
Charakteristika CH_Nimbus_Gold
Etiketa Nimbus_Gold
Bezpečnostní list BL_NIMBUS_GOLD

Herbicid je určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v porostech řepky ozimé. Dimethenamid-P je přijímán především prostřednictvím koleoptyle trav a dále kořeny a nadzemními částmi dvouděložných rostlin při klíčení a vzcházení. Metazachlor je přijímán zejména kořeny, hypokotylem a děložními lístky klíčících a vzcházejících rostlin. Po vzejití je částečně přijímán i listy plevelných rostlin. Klomazon náleží do skupiny oxazolidinonů. Proniká do rostlin kořeny a nadzemními částmi a je translokován v růstových vrcholech. U citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku dimethenamid-P, vícekrát než jednou za dva roky na stejném pozemku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
řepka olejka4444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
řepka olejka5000

Před použitím přípravek důkladně protřepeme. Odměřené množství přípravku vlijeme do nádrže postřikovače zčásti zaplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem vodou.

Při přípravě směsí přípravků je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně.

Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu bez odkladu spotřebujeme.

  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,5 l/ha preemergentně max. 1x
Plevele jednoděložné 2,5 l/ha preemergentně max. 1x
Top