Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Osiris®

fungicid

Klasový specialista s moderní formulací

Fungicid Osiris obsahuje epoxiconazole a metconazole, jejichž účinek je podpořen moderní formulací

Výhody

  • Fungicid pro pozdnější aplikaci na praporcový list nebo klas v systému jednoho ošetření
  • Vhodný partner pro druhou aplikaci v systému dvojího ošetření po aplikaci Opery Top nebo Capala
  • Komplexní řešení klasových chorob - fusariózy, černě atd.
  • Prodloužení ochrany praporcového listu proti listovým chorobám (rzi, braničnatky, DTR)
  • Speciálně vytvořená formulace, která rychle zabuduje účinné látky
  • Vzájemě vhodná kombinace s Vaztakem Active proti škůdcům obilnin
doporučení k aplikaci přípravku Osiris v obilninách

Články o přípravku Osiris:

Ochraňte Vaše porosty až do konce

Obecné informace

Jméno Osiris®
Formulace emulzní koncentrát
Složky 37,5 g/l epoxiconazole, 27,5 g/l metconazole
Charakteristika CH_Osiris
Etiketa Osiris_CLP
Bezpečnostní list BL_OSIRIS

Osiris je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný celou rostlinou, má protektivní a kurativní účinky. Inhibuje klíčení spor, růst mycelia a sporulaci. V pšenici účinkuje proti padlí travnímu (Erysiphe graminis), braničnatce pšeničné (Septoria tritici), rzi pšeničné (Puccinia triticina), klasovým fusariózám (Fusarium sp.) a helmintosporiové skvrnitosti (Drechslera tritici-repentis). V ječmeni účinkuje proti padlí travnímu, rzi ječné (Puccinia hordei), hnědé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) a rynchosporiové skvrnitosti (Rhynchosporium secalis). V žitě účinkuje proti padlí travnímu, braničnatce pšeničné, rzi žitné (Puccinia recondita) a rynchosporiové skvrnitosti. V tritikale účinkuje proti padlí travnímu, braničnatce pšeničné, rzi žitné a ryncho-sporiové skvrnitosti.V ovsu účinkuje proti padlí travnímu a rzi ovesné. Účinná látka epoxiconazole ze skupiny triazolů blokuje syntézu C-14-demethylasy a tím tvorbu buněčných membrán patogena, omezuje růst mycelia a sporulaci hub. Má širokospektrální systémovou působnost s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem. Účinná látka metconazole je rovněž ze skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní i kurativní účinek (chrání listy před ale i po infekci). Vynikající perzistence účinné látky zajišťuje dlouhodobou účinnost, obzvláště pak na klasové fuzariózy.

V průběhu vegetace nepoužívejte přípravky se stejným mechanismem účinku více než 2x za vegetační sezónu. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje výhradně účinnou látku typu azolu, po sobě bez přerušení ošetřením jiným fungicidem s odlišným mechanismem účinku.

Neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%

Jarní a ozimé obilniny
(jarní aplikace)
4444

Přípravek Osiris je kompatibilní s běžně používanými insekticidy a listovými hnojivy.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncetráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody.Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyRůstové regulátoryHerbicidy
ano*ano*ano, např. Vaztak Activeano, např. Medax Topano

*) DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha a neaplikovat do klasu

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědá skvrnitost ječmene 3 l/ha BBCH 25 - 61 1 - 2
Padlí travní (padlí trav) 3 l/ha BBCH 25 - 61 1 - 2
Rez ječná (hnědá rzivost ječmene) 3 l/ha BBCH 25 - 61 1 - 2
Rynchosporiová skvrnitost 3 l/ha BBCH 25 - 61 1 - 2
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí travní (padlí trav) 3 l/ha BBCH 25 - 61 1 - 2
Rez ovesná 3 l/ha BBCH 25 - 61 1 - 2
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 3l/ha BBCH 25 - 61 1 - 2
Fuzariózy (fuzariová spála obilnin) 3 l/ ha BBCH 61 - BBCH 69 1
Helmintosporióza pšenice 3l/ha BBCH 25 - 61 1 - 2
Padlí travní (padlí trav) 3l/ha BBCH 25 - 61 1 - 2
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 3l/ha BBCH 25 - 61 1 - 2
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 3 l/ ha BBCH 25 - 61 1-2
Padlí travní (padlí trav) 3 l/ ha BBCH 25 - 61 1-2
Rez žitná (hnědá rzivost žita) 3 l/ ha BBCH 25 - 61 1-2
Rynchosporiová skvrnitost 3 l/ ha BBCH 25 - 61 1-2
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 3 l/ ha BBCH 25 - 61 1-2
Padlí travní (padlí trav) 3 l/ ha BBCH 25 - 61 1-2
Rez žitná (hnědá rzivost žita) 3 l/ ha BBCH 25 - 61 1-2
Rynchosporiová skvrnitost 3 l/ ha BBCH 25 - 61 1-2
Top