Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Polyram® WG

Klasický kontaktní fungicid se širokým spektrem účinku do jádrovin, révy, brambor a karafiátů.

Metiram má rychlý počáteční účinek a reziduální působení.

Výhody

  • Výborný partner do kombinací
  • Dobrý poměr výkon cena

Použití

Detaily

Jméno Polyram® WG
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 70 % metiram

Polyram WG je organický kontaktní fungicid ze skupiny dithiokarbamátů s širokým spektrem účinnosti. Přípravek má rychlý počáteční účinek kombinovaný s dlouhým reziduálním efektem. Předpokladem pro úspěšné použití je preventivní aplikace, přípravek nemá kurativní účinky.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Případná omezení použití (počet ošetření za vegetaci) ve vztahu k aktivnímu využití dravého roztoče Typhlodromus pyri si stanoví příslušné svazy (SISPO, SIPHV).

brambory, okrasné rostliny: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

réva vinná: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých po- zemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů v metrech:

Vodní organismy:

plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
jádroviny202064
Brambory, okrasné rostliny4444

Necíloví členovci:

plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
jádroviny2015103
réva vinná5333
Brambory, okrasné rostliny1111

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Okrasné školky do 50 cm4520104
Okrasné školky (50 - 150 cm)nelzenelze5030
Ovocné školky, okrasné školky (nad 150 cm)nelzenelze5035
Celer bulvový4444

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)

plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Okrasné školky (50 - 150 cm)5000
Ovocné školky, okrasné školky (nad 150 cm)10500

Ovocné školky, okrasné školky (do 50 cm, 50 – 150 cm, nad 150 cm):

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Celer bulvový: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek Polyram WG je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoanoano--

Brambor

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň bramborová 2 kg/ha Proti plísni bramborové ošetřujeme poprvé dle signalizace, dále podle potřeby v intervalu 7-14 dní. max. 3 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Septorie 1,8 - 2 kg/ha od: 12 BBCH, do: 49 BBCH, od začátku výskytu max. 3 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Rzi 2 - 2,4 kg/ha 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Strupovitost 2 - 2,4 kg/ha, 200 - 1000 l vody/ha Jabloně a hrušně ošetřujeme proti strupovitosti dle potřeby od fáze zeleného pupene až myšího ouška do června v intervalu 7-14 dní. max. 3 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň révová 1,1 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení)200–500 l vody/ha(min. koncentrace 0,22 %)2,2 kg/ha od BBCH 61 (počátek kvetení)200–1000 l vody/ha(min. koncentrace 0,22 %) Proti plísni révové ošetřujeme těsně před květem, po odkvětu a dále dle potřeby obvykle do počátku srpna v intervalu 7-14 dní. max. 3 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Rez karafiátová 2 kg/ha, 1000l vody/ha Karafiáty ošetřujeme proti rzi karafiátové při ohrožení porostu, nejpozději při zjištění prvního výskytu, ošetření opakujeme v intervalu 7-10 dní. max. 3 x

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Polyram® WG
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 70 % metiram

Polyram WG je organický kontaktní fungicid ze skupiny dithiokarbamátů s širokým spektrem účinnosti. Přípravek má rychlý počáteční účinek kombinovaný s dlouhým reziduálním efektem. Předpokladem pro úspěšné použití je preventivní aplikace, přípravek nemá kurativní účinky.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Případná omezení použití (počet ošetření za vegetaci) ve vztahu k aktivnímu využití dravého roztoče Typhlodromus pyri si stanoví příslušné svazy (SISPO, SIPHV).

brambory, okrasné rostliny: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

réva vinná: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých po- zemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů v metrech:

Vodní organismy:

plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
jádroviny202064
Brambory, okrasné rostliny4444

Necíloví členovci:

plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
jádroviny2015103
réva vinná5333
Brambory, okrasné rostliny1111

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Okrasné školky do 50 cm4520104
Okrasné školky (50 - 150 cm)nelzenelze5030
Ovocné školky, okrasné školky (nad 150 cm)nelzenelze5035
Celer bulvový4444

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)

plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Okrasné školky (50 - 150 cm)5000
Ovocné školky, okrasné školky (nad 150 cm)10500

Ovocné školky, okrasné školky (do 50 cm, 50 – 150 cm, nad 150 cm):

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.

Celer bulvový: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 10 m.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek Polyram WG je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoanoano--

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň bramborová 2 kg/ha Proti plísni bramborové ošetřujeme poprvé dle signalizace, dále podle potřeby v intervalu 7-14 dní. max. 3 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Septorie 1,8 - 2 kg/ha od: 12 BBCH, do: 49 BBCH, od začátku výskytu max. 3 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Rzi 2 - 2,4 kg/ha 3x za rok
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Strupovitost 2 - 2,4 kg/ha, 200 - 1000 l vody/ha Jabloně a hrušně ošetřujeme proti strupovitosti dle potřeby od fáze zeleného pupene až myšího ouška do června v intervalu 7-14 dní. max. 3 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plíseň révová 1,1 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení)200–500 l vody/ha(min. koncentrace 0,22 %)2,2 kg/ha od BBCH 61 (počátek kvetení)200–1000 l vody/ha(min. koncentrace 0,22 %) Proti plísni révové ošetřujeme těsně před květem, po odkvětu a dále dle potřeby obvykle do počátku srpna v intervalu 7-14 dní. max. 3 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Rez karafiátová 2 kg/ha, 1000l vody/ha Karafiáty ošetřujeme proti rzi karafiátové při ohrožení porostu, nejpozději při zjištění prvního výskytu, ošetření opakujeme v intervalu 7-10 dní. max. 3 x
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Polyram® WG?

doporučení k aplikaci přípravku Polyram WG v ovoci
Top