Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Butisan® 400 SC

Základ pre i časně postemergentních postřiků řepky.

Účinná látka Metazachlor je již léta synonymum pro kvalitní ošetření řepky po zasetí. Doporučujeme partnera na posílení účinku proti svízeli (clomazone).

Výhody

  • Proti dvouděložným a některým jednoděložným plevelům
  • Možnost použít před vzejitím i po vzejití řepky
  • Reziduální účinek
  • Bez omezení následných plodin

Použití

Detaily

Jméno Butisan® 400 SC
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 400 g/l metazachlor

Butisan 400 SC je herbicid určený k hubení jedno- i dvouděložných plevelů v porostech v porostech řepky ozimé a jarní, brukvovité zeleniny a hořčice. Je přijímán především přes kořeny při vzcházení. Po vzejití je plevely částečně přijímán i přes listy. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Jelikož k hlavnímu účinku dochází přes půdu, dosáhne se spolehlivé účinnosti při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví po pozdějších srážkách. Účinnost trvá podle podmínek 4–6 měsíců. Podle současných poznatků je Butisan 400 SC dobře snášen všemi odrůdami řepky.

SPe 1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod pro aplikaci do řepky olejky jarní, hořčice a brukvovité zeleniny.Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Přípravek Butisan 400 SC je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy. Fyzikální mísitelnost s kapalnými hnojivy po odzkoušení.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v pří- slušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
není odzkoušenanení odzkoušenaanoanoanoano

Brukvovité

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha 1) od: 10 BBCH do: 18 BBCH, nebo po výsadbě do: 18 BBCH2) ve f. 10 BBCH
Plevele jednoděložné 2 l/ha 1) od: 10 BBCH do: 18 BBCH, nebo po výsadbě do: 18 BBCH2) ve f. 10 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha 1) od: 00 BBCH do: 09 BBCH, nebo od: 10 BBCH do: 18 BBCH2) ve f. 10 BBCH
Plevele jednoděložné 2 l/ha 1) od: 00 BBCH do: 09 BBCH, nebo od: 10 BBCH do: 18 BBCH2) ve f. 10 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha
Plevele jednoděložné 2 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha
Plevele jednoděložné 2 l/ha

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Butisan® 400 SC
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 400 g/l metazachlor

Butisan 400 SC je herbicid určený k hubení jedno- i dvouděložných plevelů v porostech v porostech řepky ozimé a jarní, brukvovité zeleniny a hořčice. Je přijímán především přes kořeny při vzcházení. Po vzejití je plevely částečně přijímán i přes listy. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Jelikož k hlavnímu účinku dochází přes půdu, dosáhne se spolehlivé účinnosti při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví po pozdějších srážkách. Účinnost trvá podle podmínek 4–6 měsíců. Podle současných poznatků je Butisan 400 SC dobře snášen všemi odrůdami řepky.

SPe 1 Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v celkové dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod pro aplikaci do řepky olejky jarní, hořčice a brukvovité zeleniny.Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Přípravek Butisan 400 SC je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy. Fyzikální mísitelnost s kapalnými hnojivy po odzkoušení.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v pří- slušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
není odzkoušenanení odzkoušenaanoanoanoano

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha 1) od: 10 BBCH do: 18 BBCH, nebo po výsadbě do: 18 BBCH2) ve f. 10 BBCH
Plevele jednoděložné 2 l/ha 1) od: 10 BBCH do: 18 BBCH, nebo po výsadbě do: 18 BBCH2) ve f. 10 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha 1) od: 00 BBCH do: 09 BBCH, nebo od: 10 BBCH do: 18 BBCH2) ve f. 10 BBCH
Plevele jednoděložné 2 l/ha 1) od: 00 BBCH do: 09 BBCH, nebo od: 10 BBCH do: 18 BBCH2) ve f. 10 BBCH
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha
Plevele jednoděložné 2 l/ha
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2 l/ha
Plevele jednoděložné 2 l/ha
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top