Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Butisan® Top

herbicid

Certifikát / fotka obalu

Detaily

Jméno Butisan® Top
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 375 g/l metazachlor, 125 g/l chinmerak

Selektivní postřikový herbicid ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) k hubení dvouděložných jednoletých a jednoděložných jednoletých plevelů v řepce olejce.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky jarní.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka ozimá5444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka jarní4444

Pro aplikaci do řepky olejky jarní: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Ochranná vzdálenost s ohledem na ochranu zdraví lidí: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Přípravek Butisan Top je kompatibilní s přípravkem DAM 390, s běžně používanými listovými hnojivy, fungicidy, insekticidy, růstovými regulátory a graminicidy.

Řepka

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,0 l/ha vzhledem k plodině: preemergentně BBCH 00-09, vzhledem k plevelům: preemergentně, postemergentně max. 1x
Plevele jednoděložné 2,0 l/ha vzhledem k plodině: preemergentně BBCH 00-09, vzhledem k plevelům: preemergentně, postemergentně max. 1x

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
Jméno Butisan® Top
Formulace suspenzní koncentrát (SC)
Složky 375 g/l metazachlor, 125 g/l chinmerak

Selektivní postřikový herbicid ve formě tekutého suspenzního koncentrátu (SC) k hubení dvouděložných jednoletých a jednoděložných jednoletých plevelů v řepce olejce.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky jarní.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka ozimá5444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu rostlin (m)
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka jarní4444

Pro aplikaci do řepky olejky jarní: S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Ochranná vzdálenost s ohledem na ochranu zdraví lidí: Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané širokou veřejností.

Přípravek Butisan Top je kompatibilní s přípravkem DAM 390, s běžně používanými listovými hnojivy, fungicidy, insekticidy, růstovými regulátory a graminicidy.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 2,0 l/ha vzhledem k plodině: preemergentně BBCH 00-09, vzhledem k plevelům: preemergentně, postemergentně max. 1x
Plevele jednoděložné 2,0 l/ha vzhledem k plodině: preemergentně BBCH 00-09, vzhledem k plevelům: preemergentně, postemergentně max. 1x
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
Top