Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Storanet®

Impregnovaná umělohmotná síť napuštěná dlouhodobě působícím insekticidem (LN) k ochraně dřeva s kůrou listnáčů a jehličnanů před napadením kůrovci, krascovitými a tesaříkovitými.

Storanet je síť z polyetylentereftalátových vláken (PET, polyester) povrstveného formulací alfacypermetrinu s polymerním pojidlem.

Certifikát / fotka obalu

Detaily

Jméno Storanet®
Formulace impregnovaná umělohmotná síť napuštěná dlouhodobě působícím insekticidem (LN)
Složky 1,57 g/kg alpha-cypermethrin

Storanet je síť z polyetylentereftalátových vláken (PET, polyester) povrstveného formulací alfacypermetrinu s polymerním pojidlem. Nanesení vrstvy se všemi obsahovanými látkami se děje během výrobního procesu prostřednictvím vodní formulace. Tato vrstva zaručuje trvalý insekticidní účinek. Systém pojiv zamezuje vymývání účinné látky deštěm. Storanet vykazuje okamžitý kontaktní účinek na hmyz, jelikož je účinná látka lokalizována na povrchu sítě.

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 10 m od kraje insekticidní sítě vzhledem k povrchové vodě.

Při použití síťoviny Storanet v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné uvést následující preventivní a režimová opatření:

- vlastník pozemku nebo osoba/firma musí zajistit vhodné označení například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě“

Jehličnany

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Krascovití dle návodu max. 1x
Kůrovci dle návodu max. 1x
Tesaříkovití dle návodu max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Krascovití dle návodu max. 1x
Kůrovci dle návodu max. 1x
Tesaříkovití dle návodu max. 1x

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Storanet®
Formulace impregnovaná umělohmotná síť napuštěná dlouhodobě působícím insekticidem (LN)
Složky 1,57 g/kg alpha-cypermethrin

Storanet je síť z polyetylentereftalátových vláken (PET, polyester) povrstveného formulací alfacypermetrinu s polymerním pojidlem. Nanesení vrstvy se všemi obsahovanými látkami se děje během výrobního procesu prostřednictvím vodní formulace. Tato vrstva zaručuje trvalý insekticidní účinek. Systém pojiv zamezuje vymývání účinné látky deštěm. Storanet vykazuje okamžitý kontaktní účinek na hmyz, jelikož je účinná látka lokalizována na povrchu sítě.

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 10 m od kraje insekticidní sítě vzhledem k povrchové vodě.

Při použití síťoviny Storanet v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné uvést následující preventivní a režimová opatření:

- vlastník pozemku nebo osoba/firma musí zajistit vhodné označení například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě“

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Krascovití dle návodu max. 1x
Kůrovci dle návodu max. 1x
Tesaříkovití dle návodu max. 1x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Krascovití dle návodu max. 1x
Kůrovci dle návodu max. 1x
Tesaříkovití dle návodu max. 1x
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Etiketa etiketa Storanet
Bezpečnostní list bezpečnostní list Storanet
Stahování leták Storanet
Top