Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Trinet® P

Impregnovaná plastová síť napuštěná dlouhodobě působícím insekticidem (LN) používaná jako trojboká jehlanová konstrukce obsahující feromonovou ampuli Pheroprax® A, k dlouhodobé ochraně smrku proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus).

Certifikát / fotka obalu

Detaily

Jméno Trinet® P
Formulace impregnovaná plastová síť napuštěná dlouhodobě působícím insekticidem (LN)
Složky 1,57 g/kg alpha-cypermethrin

TRINET® je síť z polyetylentereftalátových vláken (PET, polyester) povrstvená formulací alfa-cypermethrinu s polymerním pojidlem. Nanesení vrstvy se všemi obsahovanými látkami se děje během výrobního procesu prostřednictvím vodní formulace. Tato vrstva zaručuje dlouhodobý insekticidní účinek. Systém pojiv zamezuje vymývání účinné látky deštěm. TRINET® vykazuje okamžitý kontaktní účinek na hmyz, jelikož je účinná látka lokalizována na povrchu sítě.

TRINET® P je systém kombinující síť TRINET®, používanou jako trojbokou jehlanovou konstrukci, a feromonovou ampuli PHEROPRAX® A, vábící brouky. Ti jsou hubeni, jakmile se dostanou se sítí do přímého kontaktu.

Během lákání v rámci hlavní letové sezony působí proti lýkožroutu smrkovému TRINET® P systémem „Attract & Kill „ tím, že zamezuje nebo redukuje napadení sousedních porostů.

TRINET® P (TRINET® + PHEROPRAX® A) účinkuje i za nižších teplot. Proto je vhodný obzvlášť v případě zjištěného ohrožení v oblastech, kde je napadení očekáváno již brzy na jaře, nebo před očekávaným náletem prvních brouků.

Nová formulace použitá na vláknech zamezuje expozici uživatele s neředěným přípravkem resp. postřikovou jíchou. Kontakt s účinnou látkou je tedy zřetelně omezen a dochází k němu pouze při kontaktu se sítí. Další nežádoucí vedlejší účinky při použití jako je kontaminace okolí úletem nebo odplavením není možná. Mimoto může být síť odstraněna z prostoru, který chrání, kdykoliv a beze zbytků.

Délka účinku systému TRINET® P je i při teplotě nad 20 oC a dlouhých dešťových obdobích min. 6 měsíců.

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 10 m od kraje insekticidní sítě vzhledem k povrchové vodě.

Při použití síťoviny TRINET®P v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné uvést následující preventivní a režimová opatření:

- vlastník pozemku nebo osoba/firma musí zajistit vhodné označení například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě“

Smrk

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lýkožrout smrkový dle návodu max.8 ks sítě TRINET® P na ha

Toxické ikony

  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Trinet® P
Formulace impregnovaná plastová síť napuštěná dlouhodobě působícím insekticidem (LN)
Složky 1,57 g/kg alpha-cypermethrin

TRINET® je síť z polyetylentereftalátových vláken (PET, polyester) povrstvená formulací alfa-cypermethrinu s polymerním pojidlem. Nanesení vrstvy se všemi obsahovanými látkami se děje během výrobního procesu prostřednictvím vodní formulace. Tato vrstva zaručuje dlouhodobý insekticidní účinek. Systém pojiv zamezuje vymývání účinné látky deštěm. TRINET® vykazuje okamžitý kontaktní účinek na hmyz, jelikož je účinná látka lokalizována na povrchu sítě.

TRINET® P je systém kombinující síť TRINET®, používanou jako trojbokou jehlanovou konstrukci, a feromonovou ampuli PHEROPRAX® A, vábící brouky. Ti jsou hubeni, jakmile se dostanou se sítí do přímého kontaktu.

Během lákání v rámci hlavní letové sezony působí proti lýkožroutu smrkovému TRINET® P systémem „Attract & Kill „ tím, že zamezuje nebo redukuje napadení sousedních porostů.

TRINET® P (TRINET® + PHEROPRAX® A) účinkuje i za nižších teplot. Proto je vhodný obzvlášť v případě zjištěného ohrožení v oblastech, kde je napadení očekáváno již brzy na jaře, nebo před očekávaným náletem prvních brouků.

Nová formulace použitá na vláknech zamezuje expozici uživatele s neředěným přípravkem resp. postřikovou jíchou. Kontakt s účinnou látkou je tedy zřetelně omezen a dochází k němu pouze při kontaktu se sítí. Další nežádoucí vedlejší účinky při použití jako je kontaminace okolí úletem nebo odplavením není možná. Mimoto může být síť odstraněna z prostoru, který chrání, kdykoliv a beze zbytků.

Délka účinku systému TRINET® P je i při teplotě nad 20 oC a dlouhých dešťových obdobích min. 6 měsíců.

Za účelem ochrany vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 10 m od kraje insekticidní sítě vzhledem k povrchové vodě.

Při použití síťoviny TRINET®P v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné uvést následující preventivní a režimová opatření:

- vlastník pozemku nebo osoba/firma musí zajistit vhodné označení například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě“

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lýkožrout smrkový dle návodu max.8 ks sítě TRINET® P na ha
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top