Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Vaztak® Active

Vaztak Active je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený proti široké škále žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům.

Postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulze (ME) na bázi svetlostabilního syntetického pyrethroidu k hubení škodlivého hmyzu v ochraně polních kultur, zeleniny, révy, okrasných rostlin a v lesním hospodářství.

Výhody

  • Účinkuje jako dotykový a požerový jed a má rovněž repelentní účinek
  • Přípravek je stabilní vůči světlu a má nízkou rozpustnost ve vodě, proto má dobrý reziduální účinek na povrchu listu
  • Dokonalá ulpívatelnost na povrchu ošetřených rostlin i na tele hmyzu
  • Povlak Vaztaku Active je odolný vůči dešti za předpokladu, že postřik zaschne dříve, než začne pršet

Detaily

Jméno Vaztak® Active
Formulace mikroemulzní koncentrát
Složky 50 g/l alpha-cypermethrin

Vaztak Active je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený proti některým druhům žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Účinkuje jako dotykový a požerový jed. Není systémovým přípravkem a je proto třeba dostatečného množství vody k zabezpečení dobrého krycího postřiku. Přípravek je stabilní vůči světlu a má nízkou rozpustnost ve vodě, proto má dobrý reziduální účinek na povrchu listů. Povlak Vaztaku Active je odolný vůči dešti za předpokladu, že postřik zaschne dříve, než začne pršet.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, cypermethrin, etofenprox, lambda-cyhalotrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Nebezpečný pro včely.

Aplikujte až po skončení letové aktivity včel.

S ohledem na ochranu necílových členovcůje vyloučeno ošetření okrasných a lesních dřevin přípravkem Vaztak Active (s výjimkou asanace dřevin v uzavřených prostorách a máčení).

Při aplikaci do brukvovité zeleniny, řepky, hořčice a bramboru: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Při aplikaci do lnu: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Při aplikaci do vinné révy, hrachu, bobu a ozimých obilovin: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50 %Tryska 75 %Tryska 90 %
Kukuřice201064
Brukvovitá zelenina20844
Vojtěška14844
Řepka ozimá10544
Řepka jarní, hořčice10444
Len20844
Hrách, bob, brambor, jarní a ozimé obiloviny8444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
kukuřiceNELZE15103
Vinná réva151055
Brukvovitá zelenina, len, hořčice, řepka10330
Vojtěška, hrách, bob, brambor10530
Jarní a ozimé obiloviny10530

Přípravek Vaztak Active je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncetráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody.Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoano*anoano*ano*ano

*) předem prověřit mísitelnost

Bob

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Mšice 0,2 l/ ha max. 2 x
Třásněnka hrachová 0,25 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Kůrovci 0,6 % preventivně, 1 % asanace a příprava lapáků max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Mandelinka bramborová 0,25 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Blýskáček řepkový 0,2 l/ ha max. 2 x, semenné porosty
Krytonosec čtyřzubý 0,3 l semenné porosty, max. 2 x
Krytonosec řepkový 0,3 l/ ha semenné porosty, max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Blýskáček řepkový 0,2 l/ ha max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Krytonosec čtyřzubý 0,3 l semenné porosty, max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Krytonosec řepkový 0,3 l/ ha semenné porosty, max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Pilatka řepková 0,3 l semenné porosty, max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Obaleč hrachový 0,25 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka sedlová 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek černý 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek modrý 0,2 l/ ha max. 2 x
Mšice 0,2 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Dřevokaz čárkovaný 2 % preventivně, 4 % asanace max. 1 x asanace, max. 1 x preventivně
Klikoroh borový 1 % preventivně max. 1 x, máčení
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Zavíječ kukuřičný 0,6 l/ha max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Dřepčík černonohý 0,3 l/ ha max. 2 x
Dřepčík olejkový 0,3 l/ ha max. 2 x
Třásněnka lnová 0,5 l/ ha max. 1 x, počet aplikací je stanoven pro len určený k potravinářským účelům
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Kůrovci 0,6 % preventivně, 1 % asanace a příprava lapáků max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Kůrovci 0,6 % preventivně, 1 % asanace a příprava lapáků max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka sedlová 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek černý 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek modrý 0,2 l/ ha max. 2 x
Mšice 0,2 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka sedlová 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek černý 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek modrý 0,2 l/ ha max. 2 x
Mšice 0,2 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka sedlová 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek černý 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek modrý 0,2 l/ ha max. 2 x
Mšice 0,2 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Obaleč hrachový 0,02% podle signalizace max. 2 x
Obaleč jablečný 0,02% podle signalizace max. 2 x
Obaleč jednopásý 0,02% podle signalizace max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Pilatka řepková 0,3 l/ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka kapustová 0,2 l/ ha max. 2 x
Blýskáček řepkový 0,2 l/ ha max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Krytonosec čtyřzubý 0,3 l semenné porosty, max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Krytonosec řepkový 0,3 l/ ha semenné porosty, max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Krytonosec šešulový 0,2 l/ ha max. 2 x
Pilatka řepková 0,3 l/ ha semenné porosty, max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lýkožrout smrkový 0,6 % preventivně či 1 % asanace a příprava lapáků max. 1 x asanace, max. 1 x preventivně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka sedlová 0,2 l/ ha pouze do začátku kvetení BBCH 50 max. 2 x
Kohoutek černý 0,2 l/ ha pouze do začátku kvetení BBCH 50 max. 2 x
Kohoutek modrý 0,2 l/ ha pouze do začátku kvetení BBCH 50 max. 2 x
Mšice 0,2 l/ ha pouze do začátku kvetení BBCH 50 max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Klopuška světlá 0,4 l/ ha max. 1x
Třásněnka hrachová 0,4 l/ ha max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka sedlová 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek černý 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek modrý 0,2 l/ ha max. 2 x
Mšice 0,2 l/ ha max. 2 x

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Vaztak® Active
Formulace mikroemulzní koncentrát
Složky 50 g/l alpha-cypermethrin

Vaztak Active je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený proti některým druhům žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Účinkuje jako dotykový a požerový jed. Není systémovým přípravkem a je proto třeba dostatečného množství vody k zabezpečení dobrého krycího postřiku. Přípravek je stabilní vůči světlu a má nízkou rozpustnost ve vodě, proto má dobrý reziduální účinek na povrchu listů. Povlak Vaztaku Active je odolný vůči dešti za předpokladu, že postřik zaschne dříve, než začne pršet.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (alpha-cypermethrin, beta-cyfluthrin, bifenthrin, deltamethrin, cypermethrin, etofenprox, lambda-cyhalotrin, zeta-cypermethrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Nebezpečný pro včely.

Aplikujte až po skončení letové aktivity včel.

S ohledem na ochranu necílových členovcůje vyloučeno ošetření okrasných a lesních dřevin přípravkem Vaztak Active (s výjimkou asanace dřevin v uzavřených prostorách a máčení).

Při aplikaci do brukvovité zeleniny, řepky, hořčice a bramboru: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Při aplikaci do lnu: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Při aplikaci do vinné révy, hrachu, bobu a ozimých obilovin: za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50 %Tryska 75 %Tryska 90 %
Kukuřice201064
Brukvovitá zelenina20844
Vojtěška14844
Řepka ozimá10544
Řepka jarní, hořčice10444
Len20844
Hrách, bob, brambor, jarní a ozimé obiloviny8444

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
kukuřiceNELZE15103
Vinná réva151055
Brukvovitá zelenina, len, hořčice, řepka10330
Vojtěška, hrách, bob, brambor10530
Jarní a ozimé obiloviny10530

Přípravek Vaztak Active je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy.

Při použití případných směsí je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncetráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody.Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anoano*anoano*ano*ano

*) předem prověřit mísitelnost

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Mšice 0,2 l/ ha max. 2 x
Třásněnka hrachová 0,25 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Kůrovci 0,6 % preventivně, 1 % asanace a příprava lapáků max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Mandelinka bramborová 0,25 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Blýskáček řepkový 0,2 l/ ha max. 2 x, semenné porosty
Krytonosec čtyřzubý 0,3 l semenné porosty, max. 2 x
Krytonosec řepkový 0,3 l/ ha semenné porosty, max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Blýskáček řepkový 0,2 l/ ha max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Krytonosec čtyřzubý 0,3 l semenné porosty, max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Krytonosec řepkový 0,3 l/ ha semenné porosty, max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Pilatka řepková 0,3 l semenné porosty, max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Obaleč hrachový 0,25 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka sedlová 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek černý 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek modrý 0,2 l/ ha max. 2 x
Mšice 0,2 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Dřevokaz čárkovaný 2 % preventivně, 4 % asanace max. 1 x asanace, max. 1 x preventivně
Klikoroh borový 1 % preventivně max. 1 x, máčení
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Zavíječ kukuřičný 0,6 l/ha max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Dřepčík černonohý 0,3 l/ ha max. 2 x
Dřepčík olejkový 0,3 l/ ha max. 2 x
Třásněnka lnová 0,5 l/ ha max. 1 x, počet aplikací je stanoven pro len určený k potravinářským účelům
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Kůrovci 0,6 % preventivně, 1 % asanace a příprava lapáků max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Kůrovci 0,6 % preventivně, 1 % asanace a příprava lapáků max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka sedlová 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek černý 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek modrý 0,2 l/ ha max. 2 x
Mšice 0,2 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka sedlová 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek černý 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek modrý 0,2 l/ ha max. 2 x
Mšice 0,2 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka sedlová 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek černý 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek modrý 0,2 l/ ha max. 2 x
Mšice 0,2 l/ ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Obaleč hrachový 0,02% podle signalizace max. 2 x
Obaleč jablečný 0,02% podle signalizace max. 2 x
Obaleč jednopásý 0,02% podle signalizace max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Pilatka řepková 0,3 l/ha max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka kapustová 0,2 l/ ha max. 2 x
Blýskáček řepkový 0,2 l/ ha max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Krytonosec čtyřzubý 0,3 l semenné porosty, max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Krytonosec řepkový 0,3 l/ ha semenné porosty, max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Krytonosec šešulový 0,2 l/ ha max. 2 x
Pilatka řepková 0,3 l/ ha semenné porosty, max. 2 x, OL AT v případě semenných porostů
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lýkožrout smrkový 0,6 % preventivně či 1 % asanace a příprava lapáků max. 1 x asanace, max. 1 x preventivně
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka sedlová 0,2 l/ ha pouze do začátku kvetení BBCH 50 max. 2 x
Kohoutek černý 0,2 l/ ha pouze do začátku kvetení BBCH 50 max. 2 x
Kohoutek modrý 0,2 l/ ha pouze do začátku kvetení BBCH 50 max. 2 x
Mšice 0,2 l/ ha pouze do začátku kvetení BBCH 50 max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Klopuška světlá 0,4 l/ ha max. 1x
Třásněnka hrachová 0,4 l/ ha max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Bejlomorka sedlová 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek černý 0,2 l/ ha max. 2 x
Kohoutek modrý 0,2 l/ ha max. 2 x
Mšice 0,2 l/ ha max. 2 x
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Vaztak® Active?

doporučení k aplikaci přípravku Vaztak Active v řepce
doporučení k aplikaci přípravku Vaztak Active v kukuřici
doporučení k aplikaci přípravku Vaztak Active v hrachu
doporučení k aplikaci přípravku Vaztak Active v brukvovité zelenině
Top