Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Chalcoprax® A

Feromonová návnada, pasivní pomocný prostředek, ve formě prostředku uvolňujícího páry (VP) určená k lákání lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus L.).

Feromonová návnada obsahuje kombinaci biologických feromonů (tzv. agregační feromony).

Certifikát / fotka obalu

Detaily

Jméno Chalcoprax® A
Formulace přípravek uvolňující páry (VP)
Složky 5,3 g/kg methyl-(2E,4Z)-2,1-dekadienoát, 21,5 g/kg chalcogran

Feromonová návnada, pasivní pomocný prostředek, ve formě prostředku uvolňujícího páry (VP) určená k lákání lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus L.).

Feromonová návnada obsahuje kombinaci biologických feromonů (tzv. agregační feromony) lákající lýkožrouta lesklého.

Feromony jsou obsaženy ve speciálním odparníku (ampuli) s regulovaným odparem. Pozvolna a v odměřeném množství se feromony uvolňují v závislosti na teplotě (čím je teplota vyšší, tím více látky se uvolní). Tak je zaručeno, že při vysoké aktivitě rojení (závislé na teplotě) se uvolní odpovídající množství feromonů.

Uvolněné feromony signalizují (simulují) rojícím se kůrovcům přítomnost jak vhodného materiálu ke kladení vajíček, tak jedinců schopných páření.

Smrk

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lýkožrout lesklý monitoring
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lýkožrout lesklý monitoring

Toxické ikony

  • GHS-02 - Hořlavé
  • GHS-05 - Korozivní
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
Jméno Chalcoprax® A
Formulace přípravek uvolňující páry (VP)
Složky 5,3 g/kg methyl-(2E,4Z)-2,1-dekadienoát, 21,5 g/kg chalcogran

Feromonová návnada, pasivní pomocný prostředek, ve formě prostředku uvolňujícího páry (VP) určená k lákání lýkožrouta lesklého (Pityogenes chalcographus L.).

Feromonová návnada obsahuje kombinaci biologických feromonů (tzv. agregační feromony) lákající lýkožrouta lesklého.

Feromony jsou obsaženy ve speciálním odparníku (ampuli) s regulovaným odparem. Pozvolna a v odměřeném množství se feromony uvolňují v závislosti na teplotě (čím je teplota vyšší, tím více látky se uvolní). Tak je zaručeno, že při vysoké aktivitě rojení (závislé na teplotě) se uvolní odpovídající množství feromonů.

Uvolněné feromony signalizují (simulují) rojícím se kůrovcům přítomnost jak vhodného materiálu ke kladení vajíček, tak jedinců schopných páření.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lýkožrout lesklý monitoring
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lýkožrout lesklý monitoring
  • GHS-02 - Hořlavé
  • GHS-05 - Korozivní
  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
Top