Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Pheroprax® A

Feromonová návnada, pasivní pomocný prostředek, ve formě přípravku uvolňujícího páry (VP) k lákání a monitorování lýkožrouta smrkového (Ips typographus).

Pheroprax A je určený pro monitorování a snižování stavu lýkožrouta smrkového (Ips typographus) odchytem ve feromonových lapačích nebo pro zvýšení atraktivity otrávených lapáků i pro zvýšení náletu na stromové lapáky. Odparník ampulkového tvaru umožňuje vizuální kontrolu množství účinné látky.

Certifikát / fotka obalu

Detaily

Jméno Pheroprax® A
Formulace přípravek uvolňující páry (VP)
Složky 35,59 g/kg S-cis-verbenol, 3,56 g/kg ipsdienol

Feromonová návnada, pasivní pomocný prostředek, ve formě přípravku uvolňujícího páry (VP) k lákání a monitorování lýkožrouta smrkového (Ips typographus).

Pheroprax A je určený pro monitorování a snižování stavu lýkožrouta smrkového (Ips typographus) odchytem ve feromonových lapačích nebo pro zvýšení atraktivity otrávených lapáků i pro zvýšení náletu na stromové lapáky. Odparník ampulkového tvaru umožňuje vizuální kontrolu množství účinné látky.

Feromonový odparník Pheroprax A obsahuje kombinaci složek agregačního feromonu lákajícího lýkožrouta smrkového. Feromon pozvolna proniká stěnami odparníku v závislosti na teplotě (čím je teplota vyšší, tím víc látky se uvolní). Tím je zaručeno, že při vyšší aktivitě rojení za vyšší teploty se uvolní relativně velké množství feromonu. Stěny odparníku z umělé hmoty umožňují vizuální kontrolu množství účinné látky.

Odparník je uzavřený v aluminiovém sáčku, ze kterého se vyjme až těsně před vložením do lapače.

Pheroprax A je biotechnický prostředek určený k využití pro monitorování výskytu i k hromadnému odchytu lýkožrouta smrkového. Jeden odparník se umísťuje do jednoho feromonového lapače (ev. jeden odparník pro tři lapače sdružené na tyči). Doporučeny jsou lapače Theyson, ale použity mohou být i další vhodné lapače (nárazové, přistávací).

Pheroprax A je možné použít i pro zvýšení atraktivity klasických stromových lapáků a pro přípravu otrávených lapáků (ležící kmen nebo jeho část ošetřená insekticidem nebo otrávený kůl), ve zvláštních případech i pro zvýšení náletu na stojící stromové lapáky (tj. stromy na okraji porostní stěny).

Doba účinku Pheropraxu A je 10 - 14 týdnů.

Smrk

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lýkožrout smrkový 1 odparník (3 ml) do jednoho feromonového lapače monitoring

Toxické ikony

  • GHS-02 - Hořlavé
  • GHS-07 - Dráždivé
Jméno Pheroprax® A
Formulace přípravek uvolňující páry (VP)
Složky 35,59 g/kg S-cis-verbenol, 3,56 g/kg ipsdienol

Feromonová návnada, pasivní pomocný prostředek, ve formě přípravku uvolňujícího páry (VP) k lákání a monitorování lýkožrouta smrkového (Ips typographus).

Pheroprax A je určený pro monitorování a snižování stavu lýkožrouta smrkového (Ips typographus) odchytem ve feromonových lapačích nebo pro zvýšení atraktivity otrávených lapáků i pro zvýšení náletu na stromové lapáky. Odparník ampulkového tvaru umožňuje vizuální kontrolu množství účinné látky.

Feromonový odparník Pheroprax A obsahuje kombinaci složek agregačního feromonu lákajícího lýkožrouta smrkového. Feromon pozvolna proniká stěnami odparníku v závislosti na teplotě (čím je teplota vyšší, tím víc látky se uvolní). Tím je zaručeno, že při vyšší aktivitě rojení za vyšší teploty se uvolní relativně velké množství feromonu. Stěny odparníku z umělé hmoty umožňují vizuální kontrolu množství účinné látky.

Odparník je uzavřený v aluminiovém sáčku, ze kterého se vyjme až těsně před vložením do lapače.

Pheroprax A je biotechnický prostředek určený k využití pro monitorování výskytu i k hromadnému odchytu lýkožrouta smrkového. Jeden odparník se umísťuje do jednoho feromonového lapače (ev. jeden odparník pro tři lapače sdružené na tyči). Doporučeny jsou lapače Theyson, ale použity mohou být i další vhodné lapače (nárazové, přistávací).

Pheroprax A je možné použít i pro zvýšení atraktivity klasických stromových lapáků a pro přípravu otrávených lapáků (ležící kmen nebo jeho část ošetřená insekticidem nebo otrávený kůl), ve zvláštních případech i pro zvýšení náletu na stojící stromové lapáky (tj. stromy na okraji porostní stěny).

Doba účinku Pheropraxu A je 10 - 14 týdnů.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Lýkožrout smrkový 1 odparník (3 ml) do jednoho feromonového lapače monitoring
  • GHS-02 - Hořlavé
  • GHS-07 - Dráždivé
Top