Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Cycocel® 750 SL

Morforegulace porostů obilnin.

Regulace porostů obilnin v období odnožování až počátku sloupkování, účinná látka chlormequat-chlorid.

Výhody

  • Zahušťuje porosty
  • Vyrovnává odnože
  • Snižuje riziko polehnutí

Použití

Detaily

Jméno Cycocel® 750 SL
Formulace rozpustný koncentrát
Složky 750 g/l chlormequat-chloride

Ve vodě rozpustná účinná látka je rostlinami přijímána jejich zelenými částmi (při aplikaci zálivkou i kořeny). Účinná látka blokuje biosyntézu giberelinů. V důsledku toho se zkracuje stéblo, zvětšuje jeho průměr, a to i na jeho bázi. Zpevněním stébla se zvyšuje u ošetřených porostů jejich odolnost vůči poléhání. Do jisté míry může přípravek eliminovat nepříznivé působení stéblolamu.

Časná aplikace (BBCH 21–25) je účelná u těch porostů ozimých obilnin, které po pozdějším výsevu nebo pozdním vzcházení potřebují zvýšit hustotu popřípadě vyrovnanost odnoží.

Aplikace u hustých porostů, kde hrozí poléhání, je účelná před koncem odnožování do fáze nejvýše 1. kolénka (BBCH 25–31), ne později! Důsledkem aplikace v této vývojové fázi je potřebné zkrácení dolních internodií.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek Cycocel 750 SL je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, herbicidy a insekticidy. Kombinace s herbicidy nelze použít v ovsu. V kombinacích s růstovými herbicidy je možné redukovat dávku Cycocelu 750 SL o 0,3 l/ha.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
anoanoanoanoano*, např.
Basagran
ne

*) Kombinace s herbicidy nelze použít v ovsu. V kombinacích s růstovými herbicidy je možné redukovat dávku Cycocelu 750 SL o 0,3 l/ha.

Oves

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Zvýšení odolnosti proti poléhání 2,0 l/ha BBCH 31 - BBCH 32
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Zvýšení odolnosti proti poléhání 0,8 l/ha BBCH 23 - BBCH 29
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Zvýšení odolnosti proti poléhání 0,8 - 2,0 l/ha od 30 BBCH do 31 BBCH;v dávce max. 0,8 l/ha lze použít v BBCH 25 - 31
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Zvýšení odolnosti proti poléhání 2,0 l/ ha BBCH 30 - BBCH 31

Toxické ikony

  • GHS-05 - Korozivní
  • GHS-06 - Toxické
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Jméno Cycocel® 750 SL
Formulace rozpustný koncentrát
Složky 750 g/l chlormequat-chloride

Ve vodě rozpustná účinná látka je rostlinami přijímána jejich zelenými částmi (při aplikaci zálivkou i kořeny). Účinná látka blokuje biosyntézu giberelinů. V důsledku toho se zkracuje stéblo, zvětšuje jeho průměr, a to i na jeho bázi. Zpevněním stébla se zvyšuje u ošetřených porostů jejich odolnost vůči poléhání. Do jisté míry může přípravek eliminovat nepříznivé působení stéblolamu.

Časná aplikace (BBCH 21–25) je účelná u těch porostů ozimých obilnin, které po pozdějším výsevu nebo pozdním vzcházení potřebují zvýšit hustotu popřípadě vyrovnanost odnoží.

Aplikace u hustých porostů, kde hrozí poléhání, je účelná před koncem odnožování do fáze nejvýše 1. kolénka (BBCH 25–31), ne později! Důsledkem aplikace v této vývojové fázi je potřebné zkrácení dolních internodií.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody.

Přípravek Cycocel 750 SL je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, herbicidy a insekticidy. Kombinace s herbicidy nelze použít v ovsu. V kombinacích s růstovými herbicidy je možné redukovat dávku Cycocelu 750 SL o 0,3 l/ha.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání.

Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
anoanoanoanoano*, např.
Basagran
ne

*) Kombinace s herbicidy nelze použít v ovsu. V kombinacích s růstovými herbicidy je možné redukovat dávku Cycocelu 750 SL o 0,3 l/ha.

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Zvýšení odolnosti proti poléhání 2,0 l/ha BBCH 31 - BBCH 32
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Zvýšení odolnosti proti poléhání 0,8 l/ha BBCH 23 - BBCH 29
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Zvýšení odolnosti proti poléhání 0,8 - 2,0 l/ha od 30 BBCH do 31 BBCH;v dávce max. 0,8 l/ha lze použít v BBCH 25 - 31
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Zvýšení odolnosti proti poléhání 2,0 l/ ha BBCH 30 - BBCH 31
  • GHS-05 - Korozivní
  • GHS-06 - Toxické
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí
Top