Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Limus® Clear - Účinný nástroj pro omezení ztrát těkáním amonia

Inhibitor ureázy pro kapalná minerální hnojiva obsahující močovinu.

Limus® je jediným inhibitorem ureázy, který obsahuje dvě účinné látky NBPT a NPPT a zasahuje širší spektrum enzymů při hydrolýze močoviny.

Výhody

  • Účinný nástroj pro omezení ztrát těkáním amoniaku
  • Zabrání ztrátě amoniaku o 40–50 % z aplikovaného močovinového dusíku - dusík zůstává déle v půdě ve formách dostupných pro rostliny
  • Navyšuje výnos plodin
  • Jako jediný přípravek obsahuje dvě účinné látky (NBPT, NPPT) - blokuje širší okruh enzymů

Detaily

Jméno Limus® Clear
Formulace pomocná půdní látka s inhibitorem ureázy
Složky 18 % N-(n-butyl) triamid kyseliny thiofosforečné (NBPT) (3 díly), 6 % N-(n-propyl) triamid kyseliny thiofosforečné (NPPT) (1 díl)

Limus Clear je inhibitor ureázy vhodný pro všechny typy kapalných minerálních hnojiv obsahujících močovinu. Limus Clear snižuje ztráty dusíku volatilizací N a tím zvyšuje jeho využití. Limus Clear se aplikuje jako tank mix s kapalnými minerálními hnojivy obsahujícími močovinu. Rovněž lze přípravek použít pro aplikaci na granulovanou močovinu.

Limus® Clear lze použít ve všech plodinách a při každém hnojení.

Půda

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
0,07 - 0,12 l / 100 l hnojiva (odvíjí se od obsahu močovinového N v použitém hnojivu), příp. 0,8-1,8 l/ha pro dělenou aplikaci s granulovanou močovinou

Toxické ikony

  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-07 - Dráždivé
Jméno Limus® Clear
Formulace pomocná půdní látka s inhibitorem ureázy
Složky 18 % N-(n-butyl) triamid kyseliny thiofosforečné (NBPT) (3 díly), 6 % N-(n-propyl) triamid kyseliny thiofosforečné (NPPT) (1 díl)

Limus Clear je inhibitor ureázy vhodný pro všechny typy kapalných minerálních hnojiv obsahujících močovinu. Limus Clear snižuje ztráty dusíku volatilizací N a tím zvyšuje jeho využití. Limus Clear se aplikuje jako tank mix s kapalnými minerálními hnojivy obsahujícími močovinu. Rovněž lze přípravek použít pro aplikaci na granulovanou močovinu.

Limus® Clear lze použít ve všech plodinách a při každém hnojení.

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
0,07 - 0,12 l / 100 l hnojiva (odvíjí se od obsahu močovinového N v použitém hnojivu), příp. 0,8-1,8 l/ha pro dělenou aplikaci s granulovanou močovinou
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-07 - Dráždivé

Proč Limus® Clear?

Limus® Clear - stabilizátor dusíku od BASF

Limus® Clear je inhibitor ureázy vhodný pro všechny typy kapalných minerálních hnojiv obsahujících močovinu. Limus® Clear snižuje ztráty dusíku uvolňováním dusíku do ovzduší, a tím prodlužuje jeho využití rostlinami. Močovinový dusík tak zůstává v půdě dostupný pro plodiny delší dobu. Limus® Clear udržuje dostupnost dusíku v kritických fázích růstu plodin pro dosažení konzistentnějších výnosů, a to i při různých klimatických podmínkách.

Limus® Clear obsahuje patentovanou kombinaci dvou látek NBPT a NPPT. Tato kombinace dvou účinných látek rozšiřuje schopnost blokování širší škály enzymů ureázy, než je tomu při použití samotné látky NBPT při stejné koncentraci. Enzymy ureázy v půdě způsobují hydrolýzu močoviny, což vede k následnému úniku amoniaku (NH3) do ovzduší. Limus® Clear blokuje enzymy ureázy, zpomaluje hydrolýzu močoviny, a tím i uvolňování amoniaku do ovzduší.

Aplikace hnojiva se stabilizátorem Limus® Clear zabezpečuje plodině stabilní přísun živin v delším časovém období, a to i při jednorázovém hnojení. Pro pěstitele to znamená úsporu a zefektivnění hnojení pěstovaných plodin.

Limus® Clear se aplikuje jako tank-mix s kapalnými hnojivy obsahujícími močovinu (DAM, SAM…) a lze ho použít ve všech plodinách a při každém hnojení. Doporučené dávkování je 0,1 l Limus Clear na 100 l Dam 390.

Top