Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Pyramin® Turbo

herbicid

Půdní herbicid do cukrovky a krmné řepy

Pyramin Turbo s účinnou látkou chloridazon je určen pro preemergentní a dělené raně postemergentní aplikace proti jednoletým dvouděložným plevelům s výrazným reziduálním působením.

Výhody

  • Hlavní účinnost přes půdu, částečně i přes listy
  • Široké spektrum plevelů
  • Selektivita ve všech růstových fázích
  • Mísitelnost s dalšími přípravky (především kontaktní látky na bázi phenmediphamu, desmediphanu a ethfumesatu)
  • Díky reziduálnímu působení, možnost oddálení následných aplikací

Obecné informace

Jméno Pyramin® Turbo
Formulace suspenzní koncentrát
Složky 520 g/l chloridazon
Charakteristika CH_Pyramin_Turbo
Etiketa Pyramin_Turbo_CLP
Bezpečnostní list BL_PYRAMIN_TURBO

Pyramin Turbo vniká do rostliny kořeny a listy. Při ošetření před vzejitím je přijat kořeny klíčících plevelů, které ještě před vzejitím nebo krátce po něm hynou. Postřik po vzejití řepy má naději na úspěch jen tehdy, mají-li plevele vytvořeny nejlépe děložní, nejvýše však 2 pravé listy.

Protože hlavní účinek je zprostředkován půdou, lze počítat s dobrými výsledky tehdy, má-li účinná látka možnost se při dostatečné vlhkosti v půdě dobře rozpustit a stejnoměrně rozptýlit. Při aplikaci na vyschlý povrch půdy se hlavní účinek dostaví až po dešťových srážkách. Včasný výsev, jemně, stejnoměrně připravená půda s dobře uzavřeným povrchem jsou předpokladem pro uspokojivý účinek.

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody.

Pyraminem Turbo může být ošetřena pouze cukrovka a krmná řepa. Tuřín, vodnice ap. nesmí být Pyraminem Turbo ošetřeny.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsa-huje pouze účinnou látku chloridazon na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chloridazon vícekrát než jednou za tři roky na témže pozemku (neomezuje postemergentní dělenou aplikaci přípravku).

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepa4444

Přípravek Pyramin Turbo je kompatibilní s běžně používanými herbicidy a insekticidy. Fyzikální mísitelnost s kapalnými hnojivy prověřte, nemíchejte s hnojivem Solubor.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt, bezpečnostních opatření a doporučení stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anonesoulad optimálních termínůanoanoano (nemísit v pýrohubné dávce)

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 5 l/ha preemergentně, před setím, 1,6 l/ha postemergentně, dělená aplikace bezprostředně po zasetí nebo v kombinacích ve fázi T1, T2, T3 max. 3 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Plevele dvouděložné 5 l/ha preemergentně, před setím, 1,6 l/ha postemergentně, dělená aplikace bezprostředně po zasetí nebo v kombinacích ve fázi T1, T2, T3 max. 3 x
Top