Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Retengo® Plus

fungicid

Fungicid kombinující ochranu proti chorobám se silným fyziologickým efektem pro vyšší kvalitu i výnos kukuřice

Kombinace nejzelenějšího strobilurinu – pyraclostrobinu a osvědčeného epoxiconazolu pro preventivní a kurativní účinek proti houbovým chorobám

Výhody

  • Chrání proti nejrozšířenějším chorobám kukuřice i před stresem způsobeným suchem, vysokými teplotami, nadměrným slunečním zářením, zamokřením pozemků a mechanickým poškozením, snižuje napadení fusarii a obsah mykotoxinů v silážní hmotě
  • Zvýšuje výnosu silážní kukuřice a kvalitu silážované hmoty díky fyziologickému efektu pyraclostrobinu, vyšší produkce bioplynu z kukuřice ošetřené Retengem Plus
  • Více škrobu a méně ligninu v siláži = vyšší krmivářská hodnota kukuřice

Obecné informace

Jméno Retengo® Plus
Formulace suspenzní emulze (SE)
Složky 50 g/l epoxiconazole, 133 g/l pyraclostrobin
Charakteristika CH_Retengo_Plus
Etiketa Retengo_Plus_CLP
Bezpečnostní list BL_RETENGO_PLUS

Retengo® Plus je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Vyznačuje se preventivním, kurativním i eradikativním působením proti některým houbovým chorobám v kukuřici (Setosphaeria turcica, Puccinia sorghi) a významnými vedlejšími fyziologickými účinky na kukuřici.

Účinná látka pyraklostrobin patří do fungicidní skupiny OoI a jeho způsob účinku spočívá v inhibici mitochodriálního dýchání. To vede k redukci ATP, který energeticky podporuje řadu nezbytných pochodů v buňce houbového patogena. Pyraklostrobin patří do skupiny strobilurinů a je fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraklostrobin zejména v období růstu.

Účinná látka epoxykonazol ze skupiny triazolů blokuje C-14-demethylasu (DMI) při biosyntéze ergosterolu a tím tvorbu buněčných membrán patogena. Je systémovou fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem. Inhibuje tvorbu apresorií a haustorií, omezuje růst mycelia a sporulaci hub.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadon a fenamidon) nebo azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte na případný kurativní potenciál přípravku.

K zabránění vzniku rezistence je třeba střídat fungicidy s odlišným mechanismem účinku.

Ochranná vzdálenost, neošetřená tímto přípravkem, od okraje ošetřovaného pozemku s cílem chránit zdraví místních obyvatel je 10 metrů.

Pro aplikaci do cukrově řepy:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 6 m.

Pro aplikaci do kukuřice:

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (˃3˚ svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod ˂ 9 m.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochraná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
Kukuřice9444
Cukrovka6444

Přípravek Retengo Plus je kompatibilní s běžně používanými fungicidy, insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyHerbicidyGraminicidy
-anoanoano--

  • GHS 09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS 08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS 06 - Toxické

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Helmintosporiová spála kukuřice 1,5 l/ha, 300 - 400 l/ha vody BBCH 30 - 65 max. 1 x
Rez kukuřičná 1,5 l/ha, 300 - 400 l/ha vody BBCH 30 - 65 max. 1 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Cerkosporióza řepy 1 l/ha, 200-400 l vody/ ha od 33 BBCH do 49 BBCH max 2x, interval mezi aplikacemi 21 dnů
Padlí řepné 1 l/ha, 200-400 l vody/ ha od 33 BBCH do 49 BBCH max 2x, interval mezi aplikacemi 21 dnů
Rez řepná 1 l/ha, 200-400 l vody/ ha od 33 BBCH do 49 BBCH max 2x, interval mezi aplikacemi 21 dnů
Top