Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Silver

osivo

Stříbrný poklad vašeho pole

Vynikající výkonnost potvrzena umístěním v pokusech SPZO 2016.

Excelentní výnosové výsledky ve všech regionech ČR.

Výhody

Velmi vysoký výnos semene

Vysoký výnos oleje

Velmi dobrá odolnost proti fómovémučernání stonku a sklerotiniové hnilobě

POPIS ODRŮDY 
Typrestaurovaný hybrid
Výnos semene●●●●●●●●●
Obsah oleje●●●●●●●●○
Termín kvetení●●●●○○○○○
Výška rostliny●●●●●●●○○
Odolnost vyzimování●●●●●●●○○
Ranost●●●●●○○○○
Počáteční růst●●●●●●○○○
Odolnost poléhání●●●●●●●○○
Odolnost abiotickým stresům●●●●●●○○○
Odolnost phomě●●●●●●●○○
Hmotnost tisíce semenstředně vysoká
Olejnatostvysoká

Doporučeno pro 
Časné setí●●●●●●○○○
Pozdní setí●●●●●●●○○

Půdní typ 
Lehká půda●●●●●●○○○
Střední půda●●●●●●○○○
Těžká půda●●●●●●○○○
Minimalizace●●●●●●●○○
Snadná sklizeň●●●●●●●○○

Obecné informace

Jméno Silver
Formulace odrůda
Složky
Charakteristika charakteristika Silver

Vynikající výkonnost potvrzena umístěním v pokusech SPZO 2016. Excelentní výnosové výsledky ve všech regionech ČR.

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Fomová hniloba (fomové černání krčku řepky olejné, fomová hniloba brukvovitých)
Top