Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Tango® Super

fungicid

Nejpoužívanější fungicid v ČR

Fungicid Tango Super obsahuje epoxiconazole a fenpropimorph, které se doplňují a potlačují listové choroby

Výhody

  • Komplexní řešení listových chorob ječmenů i pšenic
  • Flexibilní použití v době sloupkování až objevení se praporcového listu
  • Vzájemně podporující se účinné látky v moderní formulaci
  • Vysoká profitabilita použití při porovnání cena versus přírůstek výnosu

Obecné informace

Jméno Tango® Super
Formulace suspenzní emulze
Složky 250 g/l fenpropimorph, 84 g/l epoxiconazole
Charakteristika CH_Tango_Super
Etiketa Tango_Super_CLP
Bezpečnostní list BL_TANGO_SUPER

Tango Super je systémově a kontaktně působící fungicid s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Po aplikaci je přijímán nadzemními částmi rostlin a rozváděn po celé rostlině.

Má nejen rychlou počáteční, ale i dobrou reziduální účinnost po dobu 3–4 týdnů proti padlí travnímu (Erysiphe graminis) na pšenici a ječmeni, proti rzi plevové (Puccinia striiformis) a rzi pšeničné (Puccinia tritici) na pšenici, rzi ječné (P. hordei) na ječmeni. Přípravek je účinný také proti cerkosporióze řepy (Cercospora beticola) u cukrovky.

Účinná látka epoxiconazole ze skupiny triazolů blokuje syntézu C-14- demethylasy a tím tvorbu buněčných membrán patogena. Má širokospektrální preventivní a kurativní účinek. Vynikající účinek má především na rzi a braničnatky.

Účinná látka fenpropimorph ze skupiny morfolinů inhibuje biosyntézu ergosterolu, má systemický protektivní a kurativní účinek. V rostlině je translokována akropetálně xylémem. Vyniká výbornou účinností proti padlí, kde nebyla doposud zjištěna žádná rezistence, s vedlejším účinkem na skvrnitosti. Působí zároveň jako vynikající nosič účinné látky do rostliny.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Počet aplikací: max 2x

Tabulka ochranných vzdáleností s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organicmů (m):
PlodinabBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
pšenice, ječmen14644
cukrovka12644

Přípravek Tango Super je kompatibilní s běžně používanými insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
ano*anoano, např. Vaztak Activeano, např. Cycocel 750SLano

*) DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha

  • GHS 09 - Nebezpečné pro životní prostředí
  • GHS 08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS 07 - Dráždivé

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí travní (padlí trav) 1 l/ha Ošetřuje se v průběhu odnožování až do sloupkování. max. 2 x
Rzi 1 l/ha Ošetřuje se v průběhu odnožování až do sloupkování. max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí travní (padlí trav) 1 l/ha Ošetřujeme zpravidla od 8 fáze dle Feekese do počátku květu, ale vždy na počátku infekce. max. 2 x
Rzi 1 l/ha Ošetřuje se od zjištění příznaků nejpozději do doby začátku květu. max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Rzi 1 l/ha Ošetřuje se od zjištění příznaků nejpozději do doby začátku květu. max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Cerkosporióza řepy 1 l/ha max. 2 x
Top