Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Tercel®

fungicid

Kombinovaný fungicid s preventivním i kurativním účinkem proti strupovitosti a padlí jádrovin

Obsahuje dvě účinné látky - systémový pyraclostrobin a kontaktní dithianon

Výhody

  • Hotová formulace (ready mix) zajišťuje zvýšenou fungicidní účinnost
  • Green efekt, výborná odolnost vůči smyvu deštěm
  • Velmi dobrý především preventivní účinek

Obecné informace

Jméno Tercel®
Formulace ve vodě dispergovatelné granule
Složky 40 g/kg pyraclostrobin, 120 g/kg dithianon
Charakteristika CH_Tercel
Etiketa Tercel_CLP
Bezpečnostní list BL_TERCEL

Účinná látka dithianon je fungicidní látkou ze skupiny quinonů, s kontaktním účinkem. Dithianon ovlivňuje širokou škálu enzymů a zasahuje tak do buněčného dýchání hub.

Účinná látka pyraklostrobin je fungicidní látkou ze skupiny strobilurinů. Účinek je založen na zabránění přenosu elektronů v dýchacím procesu, čímž dojde ke zhroucení celého organismu a je zabráněno sporulaci a klíčení spór.

Přípravek působí lokálně systémově, vykazuje preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením i po infekci samotné.

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m

Vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 10 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadon a fenamidon) vícekrát než 3x ya vegetační sezónu.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte po sobě bez přerušení ošetřením jinými fungicidy s odlišným mechanismem účinku.

Neaplikujte jinak než preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
jádroviny3018126

Přípravek Tercel je kompatibilní s běžně používanými insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
-anoano--

  • GHS 07 - Dráždivé
  • GHS 08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS 09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí 2,5 kg/ha, od: 53 BBCH, do: 83 BBCH ošetření od fenofáze „zelené poupě“ až do poloviny července max. 3 x
Strupovitost 2,5 kg/ha ošetření od vyrašení pupenů max. 3 x
Top