Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Síť demonstračních farem

Ve spolupráci s BASF k udržitelnému zemědělství - "Farm Network"

K porozumění a sdílení důležitých zkušeností s praxí se snaží přispět i společnost BASF ve spolupráci s tzv. demonstračními farmami (Farm Network). Úsilí se zaměřuje na funkční propojení produkčního zemědělství s opatřeními na ochranu přírodních zdrojů a biodiverzity. Již v roce 2002 začala za tím účelem BASF spolupracovat s první farmou ve Velké Británii. Dnes firma v Evropě spolupracuje s více než 30 organizacemi, zemědělci a nezávislými odborníky. Zaměření každé farmy odráží místní priority – britské farmy se specializují na ochranu a zvýšení diverzity ptačích druhů, v Itálii jsou středem zájmu speciální plodiny (ovoce, zelenina, vinná réva) a inovace v jejich technologii, řecká demo-farma se zaměřuje na ochranu půdy a vody a ve Francii, Německu a Polsku se specializují na podporu a monitoring rostlinných druhů, opylovačů a dalších užitečných organismů.

Od roku 2002 se spolupráce rozrostla na více než 15 farem v 8 evropských zemích a my máme nyní příležitost představit první farmu s tímto zaměřením také zde v ČR!

Více informací o této spolupráci naleznete ZDE (klikněte)

Farm Network


V roce 2015 BASF pořádala první konferenci Farm Nerwork za účelem sdílení poznatků v oblasti udržitelného zemědělství. BASF sezvalo znalce ze 6 evropských zemí, aby představili vědomosti a zkušenosti se správnou praxí a diskutovali zlepšení zemědělského prostředí v Evropě.

Pilotní farma v ČR

Top