Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Zemědělství a udržitelný rozvoj

Planeta Země je unikátně fungující celek oceánů, pevniny, fauny, flóry a lidské populace. Prosperita lidstva je přímo úměrná její schopností cíleně a rozumně využívat dostupné přírodní zdroje. Podoba takzvaně „zemědělské krajiny“ je asi nejpatrnějším projevem přímého propojení a respektu člověka k přírodním zdrojům.

Většina z nás pokládá tuto vesměs krásnou krajinu kolem nás za samozřejmost. Zajistit, aby zůstala krásná a zdravá, je však tvrdá práce. Pro zemědělce je zachování krajiny a půdních zdrojů otázkou zdravého rozumu a podmínkou úspěchu jejich podnikání. Navíc svou prací odvádí i službu komunitě a dalším generacím.

Na zemědělství klade společnost vysoké a mnohdy na první pohled protichůdné nároky. Ale jak mohou farmáři dále zvyšovat (nebo v mnoha případech už „jen“ de facto udržovat) produkci kvalitních a bezpečných potravin a současně chránit půdu, vodní zdroje i druhovou diversitu? Složitost komplexu zemědělské produkce, vlivů přírody, ekonomiky i společnosti, a zároveň skutečnost, že základní produkční zdroje na Zemi jsou limitované, z toho vpravdě činí obrovskou výzvu. K úspěšnému řešení musí přispívat každý ze zúčastněných - farmáři počínaje, přes výzkumníky a oborové specialisty, vnímavé a kompetentní politiky, až po běžné - objektivně informované spotřebitele. Všem bude potřebná i nezbytná dávka pokory k přírodě.

Přes mnohdy rozdílné požadavky a očekávání společnosti věříme tomu, že moderní zemědělství a podpora jeho mimoprodukčních funkcí, mohou, či přímo musí být ve vzájemné harmonii.

Pěstitelé se mohou spolehnout na podporu BASF s inovativními produkty pro moderní zemědělství, které mají snahu o přesah standardní ochrany plodin. Po více než 100 let jsme pracovali společně s pěstiteli a zaměřili náš výzkum na rozvoj nejlepších možných produktů a řešení. Zajišťujeme, že tyto produkty a řešení jsou uplatňovány s náležitou péčí pro zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.

Chceme v této postupně budované sekci poskytovat zajímavé a podnětné informace i různé náhledy na tuto velice širokou a velmi důležitou oblast života.

Top