Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Co lze očekávat od regulátoru růstu rostlin?

Regulátory jsou používány k aplikacím s cílem dosáhnout kratších a silnějších stébel a prevenci polehnutí obilnin.

Použití růstových regulátorů je proto zásadní pro plné dosáhnutí výnosového potenciálu obilnin předcházením ztrát způsobených polehnutím a následným napadením houbovými chorobami. To vše zajišťuje rychlou a snadnou sklizeň vysoce kvalitních obilnin

Faktory, které ovlivňují odolnost vůči polehnutí

Polehnutí, které ovlivňuje kořenová soustava je typicky pozorováno jako výsledek dlouhodobých dešťových srážek.

Mokré klasy a listy absorpcí vody výrazně ztěžknou, zatímco půda nasáklá vodou dále neumožňuje dostatečné ukotvení kořenové soustavy při silném větru. Důležitými parametry určujícími riziko tohoto polehnutí jsou délka stébla, půdní typ, velikost kořenového systému a přilnavost jemných kořínků a kořenových vlásků k částicím půdy.

Poléhání stébel je typicky pozorováno po silném větru a krátkých, ale prudkých dešťových srážkách během bouřek, které vedou k lámání stébel. Důležitými faktory určujícími riziko polehnutí stébla jsou jeho délka, průměr, pevnost a šířka stěn.

Doporučujeme použít k regulaci růstu obilnin přípravek Medax® Max

Jaké výhody přípravek nabízí?

  • Bezpečné a spolehlivé působení při nízkých teplotách a nízké intenzitě UV záření (nezávislost na počasí).
  • Rychlý a dlouhodobý účinek.
  • Redukce výšky a zlepšení šířky stěn stébla, odolnost proti poléhání a vývoj kořenové soustavy.
  • Spolehlivá ochrana výnosového potenciálu obilnin.
  • Široké aplikační okno, použití do všech obilnin a možnost dělené aplikace.
  • Bez aplikačních omezení v OP.
Top