Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Proč je vhodné hledat nejinovativnější růstový regulátor?

  • nabídka širšího aplikačního okna
  • větší množství účinných látek
  • ještě spolehlivější účinek
  • dlouhodobější působení
  • možnost aplikace do všech druhů obilnin

Všechny výše uvedené výhody nabízí přípravek Medax® Max

-

Jeden přípravek pro všechny ozimé i jarní obilniny

Medax® Max je navržen pro použití ve všech druzích obilnin. V registraci jsou zahrnuty pšenice ozimá i jarní, pšenice tvrdá, pšenice špalda, ječmen ozimý i jarní, tritikale ozimé, žito ozimé a oves ozimý i jarní.

pšenice

pšenice

možnost využití v pšenici

žito

žito

možnost využití v žitě

ječmen

ječmen

možnost využití v ječmeni

oves

oves

možnost využití v ovsu

Nejširší aplikační okno

Na rozdíl od ostatních regulátorů růstu obilnin má Medax® Max nejširší aplikační období, od BBCH 29 (konec odnožování) až po BBCH 49 (viditelné osiny vyčnívající z listové pochvy). To je výhoda pro každého pěstitele, který potřebuje regulátor růstu, aby pokryl časné i pozdní termíny ošetření. Možná je i společná aplikace v tank-mixu s herbicidy nebo fungicidy, takže se vyhnete častým pojezdům po polích.

Dlouhodobý účinek i při jednorázové aplikaci

Prohexadione calcium: Rychlé působení na spodní internodia. Flexibilní přizpůsobení fungicidům (růstová fáze obilniny od počátku sloupkování (30) až do 2. kolénka (32)

Trinexapac-ethyl: Menší účinek na spodní internodia, ale zkrátí pozdější internodia

Medax Max krátí všechna internodia a navíc ovlivňuje také tvorbu kořenů.

Výhody inovativní kombinace

Široké rozmezí aplikačních teplot poskytuje maximální flexibilitu a umožňuje aplikaci, kdykoli to vyhovuje pěstiteli, nezávisle na počasí.

Na rozdíl od ostatních regulátorů růstu obilnin, Medax® Max nepotřebuje intenzivní UV záření k tomu, aby jeho účinné látky začaly účinkovat.

Medax® Max

Top