Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Stojí za to vyzkoušet Medax® Max místo růstového regulátoru, který používáte nyní?

Věříme, že ano...

Protože Medax® Max poskytuje nejlepší prevenci proti polehnutí bez nadměrné regulace.

Slabiny stávajících regulátorů růstu

• Závislost na teplotě, slunečním svitu a růstové fázi plodiny

• Nejistota, zda bude účinnost přípravku negativně ovlivněna nepříznivým průběhem počasí

• Nedostatečný výběr přípravků pro nejranější růstové fáze

• Současné přípravky nejsou dostatečně flexibilní!

• Kombinace s CCC přípravky do 1. kolénka

Výhody přípravku Medax® Max

Přehled nejdůležitějších vlastností růstového regulátoru 
Nezávislost na počasíANO
Široké aplikační oknoANO (BBCH 29 - 49)
Registrace do všech obilninANO
Široká tank-mix kompatibilitaANO
Podpora růstu výnosůANO
Bez fytotoxicity pro pěstovanou plodinuANO
Nárůst kořenové soustavyANO
Snížení rizika polehnutí - zkrácení délky stéblaANO

Definice flexibility růstového regulátoru

„…flexibilní termín aplikace - zjednodušuje to můj pracovní program a šetří čas”

„…kvalitní přípravek s nejlepšími účinnými látkami - pro dosažení maximálního výnosu z hlediska množství i kvality“

„...nezávislost na povětrnostních podmínkách - používání regulátoru růstu mi přináší více jistoty“

„…spolehlivou ochranu proti polehnutí a snížení výnosu”

BASF, specialista na růstové regulátory

BASF byla první společnost, která nabídla regulátor růstu pro obilniny, když uvedla v roce 1966 na trh Cycocel (chlormequat-chlorid).

Nyní uvádí na trh inovativní Medax® Max, nový regulátor růstu, který spojuje dvě vyzkoušené a spolehlivé, vysoce účinné látky, prohexadion-kalcium a trinexapac-ethyl, v novém patentovaném složení. Medax® Max je navržen pro poskytnutí maximální flexibility pro regulaci růstu obilnin.

Výsledky z pokusů

Medax® Max redukuje efektivně výšku pěstované obilniny bez nebezpečí nadměrné regulace porostu, pokud se použije v souladu s aplikačním doporučením. Kratší obilí zmenšuje páku pro vítr, výsledkem čehož je snížení rizika polehnutí.

Medax® Max - shrnutí benefitů

  • Bezpečné a spolehlivé působení při nízkých teplotách a nízké intenzitě UV záření (nezávislost na počasí).
  • Rychlý a dlouhodobý účinek.
  • Redukce výšky a zlepšení šířky stěn stébla, odolnost proti poléhání a vývoj kořenové soustavy.
  • Spolehlivá ochrana výnosového potenciálu obilnin.
  • Široké aplikační okno, použití do všech obilnin a možnost dělené aplikace.
  • Bez aplikačních omezení v OP.

Medax Max

Top