Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Morforegulace ozimé řepky

Letošní porosty řepky ozimé jsou velmi rozdílné. Můžeme objevit pozemky s rostlinami, které se už musely dvakrát regulovat a na druhé straně jsou na některých polích rostliny pouze ve fázi 1–2 pravých listů

Velké množství ploch je nevyrovnaných, nacházejí se zde rostliny ve značně rozdílných růstových fázích. V současné době se většina porostů dostává do stádia vhodného k morforegulaci (4-6 listů). Kvůli nedostatku srážek je vývoj u většiny porostů mírně opožděný a zdá se, že rostliny rostou pomalu. Pěstitelé si proto kladou otázky: Má vůbec smysl provádět regulaci? Co mi to přinese? Nezabrzdí se rostliny v růstu?


Občas se v této souvislosti používá termín „brzdění řepky“, ale ten není správný. Brzdit růst může počasí, méně selektivní herbicidy, rezidua v půdě, choroby a škůdci. Regulátory růstu, už podle názvu, rostliny v růstu nebrzdí, ale ovlivňují jejich hormonální procesy, omezují dlouživý růst a podporují růst kořenů a diferenciaci bočních pupenů.

Přínosy podzimní regulace

  • optimální podpora tvorby kořenového systému, která zaručí lepší příjem vody, živin a odolnost vůči suchu a jiným stresovým faktorům
  • formování mohutného kořenového krčku a utváření přisedlého charakteru rostlin
  • zajištění podpory tvorby bočních pupenů, které jsou zárodkem budoucích výnosotvorných větví
  • ovlivnění fytohormonů v rostlině, čímž dochází ke zpevňování buněčných stěn a zpomalení prodlužovacího růstu
  • zabránění přerůstání rostlin a tím lepší příprava na přezimování
  • zvýšení ukládání energie ve formě cukrů a bílkovin, které jsou základními stavebními kameny výnosotvorných prvků
  • preventivní a kurativní působení proti širokému spektru houbových chorob (především proti fomové hnilobě)

Optimální kondice

Pro dosažení optimální kondice rostlin společnost BASF vyvinula speciální přípravek CARYX®. Obsahuje dvě účinné látky – metconazole s rychlým a silným účinkem a mepiquat chloride s účinkem pozvolnějším a dlouhodobějším. Oproti ostatním produktům vyniká především spolehlivým regulačním efektem a velkou výhodou je dlouhodobé působení, porosty nemají tendenci přerůstat. Poměrně často se diskutuje otázka, zda CARYX®nemůže negativně ovlivnit vývoj malých rostlin. Tuto obavu většinou šíří konkurence, ale není oprávněná. Z mnoha pokusů i z praktických zkušeností vyplývá, že tento přípravek nezpomaluje jejich růst. Rostliny s větší listovou plochou přijmou více postřikové jíchy a tím jsou regulovány více než rostliny malé, a tím se porost postupně sjednotí.
Na některých pozemcích může být vyšší riziko napadení houbovými chorobami. Nyní je jejich výskyt minimální, ale na některých lokalitách můžeme předpokládat jejich vyšší tlak, např. z důvodu vysokého zastoupení olejnin v osevním postupu nebo poškození rostlin škůdci. Tato poranění jsou vstupní bránou pro infekci. Pokud potřebujete silný fungicidní účinek je možno použít přípravek EFILOR®. Obsahuje dvě účinné látky - metconazole a boscalid. Pro představu – obsahuje stejné množství účinné látky metconazole jako přípravek Caramba, který se také používá k regulaci. Navíc v dávce 0,75 l/ha je stejné množství účinné látky boscalid jako v při dávce 0,5 l/ha přípravku Pictor. Regulační účinek by se dal vyjádřit touto rovnicí: 0,7 l/ha Efiloru = 0,7 l/ha Caramby = 0,7 l/ha přípravku s obsahem 250 g/l tebuconazolu. Z toho vyplývá, že tento přípravek má velmi dobrý a spolehlivý regulační účinek spojený se silným fungicidním efektem

Doporučení k aplikaci

1. Porosty vyrovnané, fáze 3 – 6 listů řepky

CARYX®0,7 l/ha – 1 l/ha - dávka je závislá na více faktorech (typ hybridu, fáze růstu, zdravotní stav, počasí…) EFILOR®0,6 – 0,7 l/ha – při zhoršeném zdravotním stavu CARYX®+ EFILOR®v dávkách 0,5 + 0,3 l/ha - tato kombinace spojuje přednosti obou přípravků a má velmi dobrý poměr cena vs. regulační a fungicidní účinek

2. Porosty nevyrovnané, fáze 1 – 8 listů

Vhodnější je použití dělené dávky: CARYX®0,5 l/ha, za 10 – 14 dní CARYX®0,3 - 0,5 l/ha (zdravý porost) CARYX®0,5 l/ha, následně EFILOR®0,5 – 0,6 l/ha (vyšší riziko napadení chorobami)

Top