Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Ochrana jarního sladovnického ječmene od počátku vývoje

Letošní sezóna se pomalu blíží ke konci a začíná čas na bilancování. Předešlé suché roky znovu nastolují otázku, jaké plodiny pěstovat. V minulých letech nepříznivé podmínky dobře zvládla např. slunečnice, naopak problematické se stává pěstování cukrovky. V našem regionu se její výměra snižuje z více důvodů. Je to především nízký výnos, špatná cukernatost, klesající cena, dražší herbicidní ochrana z důvodu zákazu některých účinných látek a co je rovněž podstatné, při nedostatku srážek je to velmi špatná předplodina. Na chudších půdách si se suchem neporadí ani kukuřice, kterou navíc nejde pěstovat na svažitých polích. Co tedy zasít? Z hlediska osevního postupu není vhodné pěstovat pouze ozimé plodiny. Kterou jařinu si tedy vybrat? Rád bych upozornil na plodinu, která by mohla být řešením v této situaci – jarní sladovnický ječmen. V prvním okamžiku tuto myšlenku zřejmě zavrhnete, protože můžete mít špatné zkušenosti z minulosti, kdy při přísušku měl ječmen nejenom nízký výnos, ale nevyšly ani kvalitativní parametry. Dovolím si však malé zamyšlení. U žádné plodiny nemáme jistotu, že její pěstování bude úspěšné nebo ne, vždycky je tam riziko, že to nedopadne dobře. Navíc, u některých plodin, jako je například ozimá řepka nebo kukuřice, jsou vysoké náklady na jejich pěstování. Pokud nedosáhneme potřebného výnosu, riskujeme navíc vysokou finanční ztrátu. Oproti tomu má jarní ječmen velkou výhodu. Jeho pěstování je velmi jednoduché a náklady na jeho pěstování patří k nejnižším. Díky poptávce po sladu je příznivá i výkupní cena. Pokud by nevyšly kvalitativní parametry, cena krmného ječmene je v poslední době také velmi dobrá. Pokud tedy uděláme ekonomickou analýzu, tato plodina se začne jevit v jiném světle. Základem úspěšného pěstování sladovnického ječmene je nejenom vysoký výnos, ale i dobrá kvalita, především nízký obsah dusíkatých látek. Jak toho dosáhnout? Důležité je, aby rostliny co nejdříve po zasetí vytvořily co nejvíce biomasy. Silné, dobře odnožené rostliny budou lépe odolávat stresu a pokud na konci vegetace příjde přísušek, dusík uvolněný z půdy se rozředí v narostlé rostlinné hmotě a neuloží se v zrnu. Tohoto stavu dosáhneme tím, že rostliny podpoříme na začátku vývoje kvalitní výživou, především rychle dostupným dusíkem. Podstatné je udržení dobrého zdravotního stavu a případně použití stimulátorů růstu.

K dobrému startu vám může pomoci přípravek Systiva®, který dokáže zabezpečit výše uvedené podmínky

Systiva® se přidává ke klasickému mořidlu, a dokáže proto ochránit rostlinu proti patogenům od začátku svého vývoje. Kromě toho působí na rostliny stimulačně, podporuje tvorbu kořenů i nadzemní hmoty. Rostliny více odnožují a odnože jsou silnější a vyrovnanější. Opakovaně se v praxi potvrdilo, že tento přípravek dokáže udržet porosty jarního ječmene zdravé až do fáze praporcového listu, a tím ušetřit minimálně jednu aplikaci fungicidu. Tento přípravek je mezi tradičními pěstiteli sladovnických ječmenů dobře známý, kdo si ho jednou vyzkoušel, tak ho nyní používá na celé ploše, protože jeho přínos je velmi dobře viditelný a přesvědčivý.

Pokus z Mendelovy univerzity

Preemergentní ošetření V roce 2018 byl na pokusné stanici Mendelovy univerzity v Žabčicích proveden pokus v jarním ječmeni, kde byl zkoumán vliv moření a fungicidního ošetření na výnos. Výsledek byl velmi zajímavý, přípravek Systiva®dokázal zvýšit výnos o 16,8% oproti kontrole. Tato varianta měla lepší výsledek než klasické mořidlo + fungicidní ošetření dvěma přípravky. Bylo to způsobeno průběhem počasí v tomto ročníku. Díky tomu, že rostliny byly od začátku vývoje v lepší kondici, dokázaly lépe vzdorovat suchému počasí. Na této stanici napršelo od setí do sklizně pouze 106,4 mm (o 58,2 mm méně než je dlouhodobý průměr), průměrná teplota v tomto odobí však byla o 3,7 oC vyšší než je dlouhodobý normál. Z uvedeného vyplývá, že Systiva®dokáže výrazně zvýšit výnos i při nepříznivých klimatických podmínkách a zlepšit ekonomiku pěstování jarního ječmene.


Doporučená dávka u jarních ječmenů – 0,75 l/t osiva

Přípravek Systiva®se přidává k běžnému mořidlu proti snětím. Lze použít např. Kinto®Duo. Nezvyšujte výsevní množství, při včasném termínu sejte spodní doporučené rozmezí výsevku. Šetříte náklady na osivo i moření.

Od 1.6.2018 došlo k výraznému snížení ceny přípravku SYSTIVA® !!!

Náklad na hektar je podle výsevku a ceny dodavatele cca 400 – 600 Kč/ha !!!

Hlavní přínosy:

  • Ochrana proti chorobám od počátku vývoje až do fáze praporcového listu
  • Levnější ošetření proti houbovým chorobám než listová aplikace fungicidu
  • Lepší kondice a odolnost vůči stresu
  • Bez omezení v ochranných pásmech vod a na svazích
  • ZVÝŠENÍ RENTABILITY

Úspěšné pěstování sladovnického jarního ječmene začíná již nákupem osiva. Důležitý není jenom výběr vhodné odrůdy, ale i správné ošetření osiva.

Petr Popelka

Foto: Pavel Šácha

Top