Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Ochrana ozimých plodin proti škodlivým činitelům

Doporučení pro řepku olejku i pro ozimé obilniny

Řepka olejka

Klíčovým faktorem úspěšného pěstování řepky je kvalitní založení porostu. Pokud v podzimním období narostou silné a zdravé rostliny s bohatým kořenovým systémem, můžeme předpokládat, že takový porost dokáže maximálně využít vodu a živiny z půdy, lépe odolávat stresovým faktorům a dosáhnout vysokého výnosu. V posledních letech bývá nejsložitější začátek vývoje rostlin. Je to především z důvodu častého nedostatku srážek a následně tak obtížného vzcházení rostlin a také kvůli předpokládanému vysokému tlaku škůdců, především dřepčíků. Z uvedených důvodů musíme přizpůsobit technologii ochrany proti škodlivým činitelům, abychom zajistili co nejlepší podmínky k růstu. Základním opatřením na začátku vegetace je ochrana proti dvouděložným plevelům. Při volbě přípravku hraje roli především zastoupení plevelů na daném pozemku (zejména problematických druhů) a selektivita k řepce. V některých lokalitách je zásadní omezení aplikace z hlediska ochrany vod. Společnost BASF nabízí přípravky, které jsou nejenom vysoce účinné, ale vynikají i vyšší selektivitou proti konkurenčním řešením. Podle doby aplikace je můžeme rozdělit do tří kategorií:

NIMBUS® GOLD

(dávka 2 - 2,25 l/ha)

• Ready formulace 3 účinných látek (metazachlor, dimethenamid-P, clomazone).
• Spolehlivě funguje na pozemcích s výsokým tlakem plevelů.
• Oproti konkurenčním přípravkům vyniká především lepší účinností na brukvovité plevele, vlčí máky a kakosty!
• Vhodný především na pozemky s těžší půdou a s kvalitní předseťovou přípravou.
• Progresivní formulace snižuje riziko proplavení a následného vybělení řepky a zároveň zlepšuje účinnost za sucha.

BUTISAN® COMPLETE

(dávka 2,25 l/ha)

Tento přípravek je možné použít jak preemergentně (v případě příznivých vláhových podmínek), tak časně postemergentně (bez ohledu na fázi řepky, plevele max. děložní listy až první pravý list), nebo postemergentně s partnerem ve fázi cca 2 pravých listů řepky a 3 – 4 listů plevelů *. Výborně účinkuje na nejdůležitější plevele (heřmánky, svízel), má velmi dobrou účinnost na brukvovité plevele (penízek, kokoška, úhorník) a také na kakost, který se v poslední době hodně rozšiřuje.

poznámka

* Dle našich zkušeností se osvědčila kombinace BUTISAN® COMPLETE 1,7 – 2 l/ha + Galera podzim 0,15 – 0,2 l/ha. Velmi dobře kontroluje veškeré problematické plevele. Dávky obou přípravků se řídí plevelným spektrem a vývojovou fází řepky a plevelů. Kvůli selektivitě nekombinujte s graminicidy nebo regulátory. V případě použití této kombinace doporučuji osobní konzultaci.

STOMP® AQUA

(dávka 1-2 l/ha)

• Nová registrace
• Určený k hubení prliny rolní, účinkuje i na další problematické plevele – vlčí mák, pomněnku rolní, pilát lékařský, merlíky, rozrazily, hluchavky
• Použití:
o Preemergentně v dávce 1 l/ha, sólo nebo TM (NIMBUS® GOLD, BUTISAN® COMPLETE)
o Postemergentně od 6. listu řepky v dávce 2 l/ha (nekombinovat s jinými přípravky ani hnojivy)

Ozimé obilniny

Na letošních zimních konferencích jsme vám představili nové doporučení přípravku SYSTIVA®na ošetření osiva pšenice. Tento nepostřikový fungicid znají dobře pěstitelé ječmenů, u kterých se těší stále větší oblibě. Opakovaně se v praxi potvrdilo, že tento přípravek dokáže udržet porosty jarního ječmene zdravé až do fáze praporcového listu, a tím ušetřit minimálně jednu aplikaci fungicidu. Rovněž pěstitelé ozimého ječmene, kteří si tento produkt vyzkoušeli, mohou potvrdit, že účinek je jasně patrný i na jaře po obnovení vegetace, během odnožování a minimálně v první polovině sloupkování, přestože doba mezi namořením a jarní sezónou houbových chorob je u ozimého ječmene mnohem delší než u ječmene jarního.

Doporučená dávka u ozimých a jarních ječmenů – 0,75 l/t osiva
Doporučená dávka u ozimé pšenice 1 – 1,5 l/t osiva

Nejvyšší přínos přípravku SYSTIVA® se projeví u odrůd citlivých na choroby, na pozemcích kde se často střídají obilniny a kukuřice a při stresových podmínkách

POZOR ! VÝRAZNÁ SLEVA!
Nová cena pro podzimní sezónu 4 545 Kč/l (Ceník AGROFERT podzim 2018), osivářské společnosti (např. ELITA) nabízí osivo namořené přípravkem SYSTIVA® za příplatek 4500 Kč/t (dávka 1,5 l/t), tzn. 810 Kč/ha při výsevku 180 kg/ha
Tento produkt v každém případě stojí za vyzkoušení, za příznivou cenu dosáhnete zdravých a vitálníh porostů od počátku vývoje.

Cukrovka

Tato plodina v současné době trpí nedostatkem srážek a extrémně vysokými teplotami. To má za následek oslabení těchto rostlin a zvýšení náchylnosti k chorobám, které za příhodných podmínek mohou masivně napadnout porosty. Cukrovka, která se bude vyorávat v pozdějším termínu se obvykle ošetřuje dvakrát. Na první ošetření, které již proběhlo, se obvykle používají stobilurinové přípravky. Na druhé většinou azoly. Vzhledem k letošní situaci budete hledat spolehlivé a přitom levné řešení. Tomu odpovídá přípravek TANGO®SUPER v dávce 1 l/ha. Učinkuje proti cerkosporióze i padlí. Cena ošetření je 833 Kč/ha (Ceník AGROFERT 2018).
POZOR AKCE ! Za nákup 60 l přípravku Tango Super v obdržíte navíc 5 l přípravku Tango Super.

Petr Popelka, foto autor

Top