Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Podzimní ochrana řepky ozimé

Zakládání porostů řepky ozimé v letošním roce opět značně ovlivnil průběh počasí

Celý srpen byl provázený mimořádně vysokými teplotami a extrémním nedostatkem srážek. To výrazně ovlivnilo vzcházení a kondici rostlin. Porosty jsou většinou řídké a hodně nevyrovnané. Je předpoklad, že po víkendovém dešti dojde k dalšímu vzcházení rostlin. Na poli se tak budou nacházet rostliny v rozdílných vývojových fázích

Z důvodu sucha velká část pozemků zatím nebyla ošetřena proti plevelům, aby nedošlo ke zbytečnému vynaložení nákladů, pokud by porost špatně vzešel a byl následně zlikvidován

Některé postemergentní přípravky se mohou používat až od 2. pravého listu řepky, což bude letos dosti složité. V situaci, kdy jsou na pozemku rostliny v různých stádiích vývoje a další ještě vzchází, je nutné počkat, až i nejmenší rostliny vyrostou do bezpečné fáze. Je tady však riziko, že mezitím plevele přerostou a účinek proti nim bude nedostatečný. Bylo by proto výhodnější použít přípravek, který je šetrný k řepce v jakékoliv růstové fázi. Uvedené podmínky splňuje přípravek BUTISAN® COMPLETE, který je účinný herbicid s vysokou selektivitou k řepce. Má široké aplikační okno, lze jej použít preemergentně po zasetí nebo časně postemergentně v jakékoli fázi řepky, limitující je pouze velikost plevelů, které by měly mít max. děložní listy (za příznivých podmínek mohou být i větší). Velmi vhodný je také k ošetření později setých pozemků, protože nebrzdí řepku v růstu, a tyto porosty mají šanci se optimálně vyvíjet během podzimního období. BUTISAN® COMPLETE je možné použít i postemergentně v TM s partnerem, např. Butisan Complete 1,7 – 2 l/ha + Galera Podzim 0,15 – 0,2 l/ha ve fázi od 2. pravého listu řepky. Nedoporučuji kombinovat s přípravkem Belkar, tuto kombinaci nemáme vyzkoušenou a podle našich informací může dojít k antagonismu a snížení účinnosti.

Doporučení k aplikaci

Butisan Complete v dávce 2,25 l /ha – řepka může být v jakékoliv fázi vývoje, plevele do fáze max. děložních listů. Pokud se na pozemku nachází větší plevele, doporučuji přistoupit na dělenou aplikaci – Butisan Complete použít co nejdřive ve snížené dávce 1,7 – 2 l/ha a následně, až budou všechny rostliny řepky ve fázi min. 2 pravých listů, pozemek „dočistit“ např. přípravkem Galera podzim v dávce 0,2 l/ha. Butisan Complete je možno kombinovat s graminicidy nebo insekticidy.nebo insekticidy.

Výdrol obilnin je nejvážnějším konkurentem vzcházející řepky

Na mnoha pozemcích, kde se prováděla minimalizační technologie, začal vzcházet dříve než řepka nebo zároveň s ní. Kvůli vysoké škodlivosti je potřeba zasáhnout co nejdříve, tj. už ve fázi nejpozději 1 – 2 listů výdrolu. Na některých místech ale můžeme očekávat vzejití další vlny, bude proto potřeba zásah opakovat. V tomto případě lze použít dělenou aplikaci graminicidu, první dávka by však neměla být nižší než 70% doporučené. Z široké nabídky lze použít přípravek STRATOS®ULTRA+ DASH®HC v doporučené dávce 1 + 1 l/ha (v této dávce hubí výdrol do začátku odnožování). Díky smáčedlu DASH®HC je účinek tohoto graminicidu rychlejší a také spolehlivější i za podmínek nepříznivých pro růst výdrolu (sucho, chladno).

Morforegulace

Po dešťových srážkách v uplynulých dnech je zřejmé, že morforegulace růstu bude potřebná i v letošním roce. Rozhodování o výběru přípravku a termínu aplikace v letošním roce komplikuje nevyrovnaný stav porostů. První možností je počkat na období, kdy se většina rostlin dostane do fáze 3 - 6 pravých listů, druhou možností je dělená aplikace, která je především vhodná u velmi nevyrovnaných pozemků. Společnost BASF pro tento účel nabízí dva přípravky: CARYX® – silný regulátor s fungicidním účinkem EFILOR® – silný fungicid s regulačním účinkem. S těmito přípravky můžeme řešit veškeré požadavky na morforegulaci a fungicidní účinek nebo využít vlastností obou. CARYX® - dávka 0,7 – 1 l/ha, v případě dělené aplikace 0,5 l/ha + 0,3 – 0,5 l/ha EFILOR® - dávka 0,7 l/ha nebo osvědčená kombinace CARYX® + EFILOR® 0,5 + 0,3 l/ha. V případě dělené aplikace je optimální kombinace CARYX® 0,5 l/ha (především regulace) a následně EFILOR® 0,3 - 0,5 l/ha (regulace + silný fungicidní účinek).Často se setkávám s otázkou, zda CARYX, který je velmi silný regulátor, nezabrzdí v růstu malé rostlinky, u kterých naopak potřebujeme, aby co nejrychleji dohnaly vývojový skluz. Tato obava není oprávněná, neboť malé rostlinky příjmou méně přípravku než velké a porost se tím sjednotí.

Petr Popelka

Foto: autor a BASF

Top