Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Systém ochrany slunečnice proti plevelům

V této době, kdy se věnujete především dokončování evidencí, je rovněž vhodná doba na plánování osevu jarních plodin. Jednou z těchto plodin je slunečnice.

Tato plodina relativně dobře snáší sušší a teplejší počasí, proto se dobře hodí na jižní Moravu, kde jsou přísušky velmi časté. Problémem v těchto oblastech však je účinnost preemergentních herbicidů. Účinnost těchto přípravků závisí na půdní vlhkosti v době aplikace, při sušším průběhu počasí je nedostatečná. Dále také neřeší později vzcházející teplomilné plevele jako durman, lilek, mráčňák a také nehubí plevele vytrvalé, jako např. pcháč. Postemergentní opravy některými neregistrovanými přípravky vykazují různou míru fytotoxicity, proto se využívají především jako nouzové řešení. Z uvedených důvodů byly zavedeny speciální HT technologie, založené na toleranci hybridů k herbicidu. Společnost BASF vyvinula systém Clearfield®, který kombinuje hybridy slunečnice odolné vůči účinné látce imazamox a širokospektrální přípravek Pulsar®40, který spolehlivě kontroluje většinu plevelů. Tato technologie je již poměrně známá a každý rok se její podíl zvyšuje. Před dvěma roky byl představen nový koncept s názvem Clearfield®Plus. Jedná se o vylepšení stávajícího systému a odstranění některých slabin. Můžeme tak nabídnout pěstitelům dokonalejší systém ochrany proti plevelům. Z dvouletých zkušeností se potvrdily přínosy této technologie:

1. Výnosnější hybridy s vyšším obsahem oleje

2. Spolehlivější účinek na problematické plevele (ježatka, merlíky)

3. Zvýšená tolerance hybridů slunečnice k herbicidu

4. Jednodušší likvidace výdrolu v následných plodinách

1. Výnosnější hybridy s vyšším obsahem oleje

Šlechtitelé implementují gen odolnosti vůči účinné látce imazamox (CLHA+) do svých nejlepších materiálů. Proto tyto hybridy dosahují špičkové výnosy a rovněž vysokou olejnatost.

2. Spolehlivější účinek na problematické plevele

Přípravek Pulsar® Plus obsahuje nová pokroková smáčedla, a proto je jeho účinek rychlejší a spolehlivější. Lépe kontroluje především plevele se silnou voskovou vrstvou (ježatka, bér, merlík…). Vyniká také rychlejším průnikem do pletiv vytrvalých plevelů, které zastavují růst.

3. Zvýšená tolerance hybridů slunečnice k herbicidu

Při použití nové technologie Clearfield®Plus dochází k menším projevům fytotoxicity u slunečnice, která se objevovala u starší technologie v případech, že po aplikaci došlo k výraznějšímu ochlazení.
Tyto technologie nejsou navzájem plně kompatibilní. Proto především přípravek Pulsar®Plus neaplikujte na Clearfield® hybridy!

4. Jednodušší likvidace výdrolu v následných plodinách

Velkou výhodou nového systému je to, že výdrol slunečnice v systému Clearfield® Plus je spolehlivě hubitelný i herbicidy na bázi sulfonylmočovin, stejně jako klasické hybridy. Není proto nutné používat přípravky na bázi fenoxykyselin, což bývá problém v blízkosti vinohradů a jiných citlivých plodin.

Doporučení k aplikaci

Strategie ochrany je totožná se starším konceptem. Rozdíl je pouze v dávkování přípravku Pulsar®Plus.

A. Použití preemergentního herbicidu a v případě selhání oprava přípravkem Pulsar Plus v dávce 1 – 2 l/ha

B. Rozdělení registrované dávky do dvou aplikací - První dávka ve fázi plevelů 2 – 3 listy, druhá aplikace za cca 7 – 10 dnů.

Důležité je aplikovat přípravek Pulsar® Plus v časné fázi vývoje plevelů.

Na větší plevele je účinek slabší, tyto však zastaví růst a zdeformují se. V porostu sice zůstávají, ale jejich škodlivost je nízká.

POKUD SE ROZHODNETE PRO NĚKTEROU Z TĚCHTO TECHNOLOGIÍ, JE NUTNÉ SI VYBRAT HYBRID URČENÝ DO TÉTO TECHNOLOGIE. V PŘÍPADĚ ZÁMĚNY MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ!

Foto: autor Petr Popelka

Top