Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Velmi teplé počasí stále pokračuje

Ve středu v noci přešly přes jih Moravy bouřky, srážkové úhrny byly však velmi rozdílné, pohybovaly se od 1 do 26 mm. Ve čtvrtek teplota znovu šplhala až ke 27°C. V porostech, které jsou oslabené vlivem sucha a vysokých teplot, tato situace vytváří optimální podmínky pro šíření chorob. Tam, kde zatím nebyla prováděna žádná fungicidní ochrana, bude potřeba zkontrolovat rostliny a zvážit případnou ochranu, protože nemocné rostliny budou hůře odolávat dalším stresům. Rozhodování bude v některých případech velmi obtížné, protože u mnoha polí je již poškození takové, že ekonomická návratnost zásahu je nejistá. Mnoho pozemků však zatím vypadá nadějně a bude potřeba je ochránit před náporem škodlivých činitelů.

Ozimé obilniny

V současné době začínají metat ozimé ječmeny, ozimé žito je většinou již vymetané. Rané odrůdy ozimé pšenice (Avenue, Bodyček) budou metat příští týden. Proto případné ošetření u zatím nadějných porostů by se mělo zaměřit na ochranu proti listovým chorobám. V porostech nyní převládá padlí, braničnatka se většinou objevuje na spodních listech, které zasychají. Na některých odrůdách se začíná objevovat DTR. Ekonomickou variantou je použítí přípravku TANGO® SUPER v dávce 1 l/ha (833 Kč/ha*), dokáže kontrolovat padlí travní preventivně i kurativně, rzi, rhynchosporiovou skvrnitost, hnědou skvrnitost, braničnatku pšeničnou a plevovou. V oblastech, kde významněji napršelo, by bylo přínosnější použití přípravků na bázi strobilurinů nebo SDHI, které mají dlouhodobější účinek spojený s příznivým ovlivněním fyziologických procesů v rostlinách (AgCelence® efekt). Pomůžou tak nejenom proti houbovým chorobám, ale zlepší i odolnost vůči stresu. Cenově velmi výhodně vychází přípravek OPERA® TOP v doporučené dávce 1,5 l/ha (1169 Kč/ha*), v kategorii přípravků z účinnou látkou ze skupiny strobilurinů patří k nejlevnějším a přitom k nejspolehlivějším produktům. Učinkuje na široké spektrum listových chrob - padlí travní preventivně, rez plevovou, pšeničnou, travní a ječnou, rhynchosporiovou skvrnitost, hnědou skvrnitost, braničnatku pšeničnou a plevovou, DTR a na nespecifické skvrnitosti. V případě většího výskytu padlí je osvědčená kombinace OPERA® TOP 1 l/ha + TANGO® SUPER 0,5 l/ha. Stejné spektrum chorob jako OPERA® TOP dokáže pokrýt letošní novinka PRIAXOR® EC, který se vyznačuje velmi silným AgCelence® efektem. Při doporučené dávce 1 l/ha je bezkonkurenčně nejlevnějším přípravkem na trhu, který obsahuje účinnou látku ze skupiny SDHI (1157 Kč/ha*).

OPERA® TOP má spolehlivý kurativní účinek, její uplatnění je tam, kde je viditelné silnější napadení.

PRIAXOR® EC se vyznačuje velmi dlouhou dobou ochrany a velmi silným protistresovým působením.

Řepka olejka

Dosavadní průběh počasí zatím nebyl příznivý pro rozvoj houbových chorob v řepce. Nyní po středečních bouřkách došlo k ovlhčení porostů, čímž se zvýšilo riziko jejich šíření. Nejnebezpečnější z nich je hlízenka, která způsobuje nejvážnější škody. Vzhledem k tomu, že je začátek května a infekční tlak se může objevit i v pozdnější fázi, doporučuji ošetření přípravkem, který dokáže porosty spolehlivě a dlouhodobě ochránit. Celou dobu kvetení pak stačí pokrýt jedním aplikačním zásahem. S ošetřením by se nemělo dlouho otálet, protože žádný fungicid nemá kurativní účinnost na hlízenku delší než 2 dny. Včasná aplikace zabrání jejímu škodlivému rozšíření. Přednostně by se měly ošetřit pozemky, které nebyly v jarním období ošetřeny širokospektrálním fungicidem (např. EFILOR®).

Dlouhodobě osvědčený fungicid je přípravek PICTOR®. Tento přípravek je k dispozici již desátou sezónu a za tu dobu prošel stovkami pokusů a každý rok jím byly ošetřeny desítky tisíc hektarů. Zkušenosti ukazují, že z hlediska spolehlivosti a pozitivního vlivu na výnos zatím nebyl překonán. Jeho dalším významným benefitem je pozitivní ovlivnění fyziologických procesů v rostlinách. Letošním porostům, které byly v jarním období vystaveny mnoha stresům (sucho a teplo), pomůže zlepšit kondici. Doporučená dávka 0,5 l/ha, při strategii boskalidového štítu dávka 0,4 l/ha.

5 hlavních důvodů, proč použít přípravek Pictor®

  • 1. Spolehlivá účinnost na choroby
  • 2. Dlouhodobá ochrana
  • 3. AgCelence® efekt (vyšší odolnost stresu, rovnoměrnější dozrávání, zpevnění šešulí ….)
  • 4. Dokonalé pokrytí a odolnost proti smyvu deštěm
  • 5. Bezpečný pro včely, bez omezení z hlediska ochrany vod a necílových organismů

Situace se škůdci

Současné počasí podporuje šíření šešulových škůdců, především bejlomorky. Podle signalizace bylo již na mnoha pozemcích dosaženo kritické číslo. Insekticid GAZELLE® obsahuje acetamiprid ze skupiny neonikotinoidů. Vyznačuje se systemickým působením, dokáže se rozvádět v rostlině a tak působit i na larvy. Jeho výhodou je mimo jiné také příznivé legislativní omezení, např. není zařazený jako nebezpečný pro včely. Doporučená dávka 0,15 – 0,18 kg/ha.

Kukuřice

Na většině pozemků setých v první a druhé dekádě dubna je kukuřice dobře vzešlá. Kvůli suchu se většinou neprováděla preemergentní ochrana. Plevele zatím vzchází poměrně málo. Některé rostliny kukuřice se už dostávají do fáze 4. listu, jsou přitom poměrně malé. Při současném počasí se mohou brzo dostat do fáze 6. listu, což je hranice pro použití postemergentních herbicidů. Při této velikosti nedojde k zastínění půdy a může docházet k následnému zaplevelení. Proto doporučuji přípravky působící přes listy kombinovat s přípravky s půdní účinností, aby se zabránilo následnému vzcházení plevelů. Cenově výhodná je kombinace AKRIS®2 l/ha + SLALOM TM 0,3 l/ha (1662 Kč/ha*). Spolehlivost se zvyšuje přidáním smáčedla (Trend, Mero, Break Thru, Šaman). AKRIS®hubí kompletní plevelné spektrum, ve srovnání s konkurenčními přípravky se vyznačuje spolehlivějším účinkem za sucha a to především na trávovité plevele. SLALOM TM je přípravek který má kombinovaný účinek přes list a částečně přes půdu, kontroluje trávovité a dvouděložné plevele v raných růstových fázích. Aplikace se řídí růstovou fází plevelů - kontroluje ježatku kuří nohu do fáze 3. listů a dvouděložné plevele do fáze 5-6 pravých listů.

*ceník Agrofert 2018, Petr Popelka, foto autor

Top