Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Také rostliny trpí virovými infekcemi.

Koronavirus má závažný dopad na naše životy. Viry však nepředstavují vážnou hrozbu jen pro člověka, napadají také rostliny.

Hmyz, jako jsou například mšice, které se živí na rostlinách, může přenášet viry z jedné rostliny na druhou, a to včetně mnoha důležitých plodin pěstovaných pro výrobu potravin. Ačkoli tyto viry nejsou nebezpečné pro člověka, mohou zásadně snížit výnosy. Například virus Y, jeden z nejvýznamnějších rostlinných virů, který napadá brambory, může snížit výnosy až o 50 % a v případě citlivých odrůd až o 80 % [1].

Na rozdíl od lidských virů neexistují proti rostlinným virům žádné vakcíny nebo antivirové léky, kterými by se daly vyléčit napadené rostliny.

Přesto však existují účinná opatření, která mohou významně snížit nebo předcházet těmto virovým hrozbám. Stejně jako lze regulovat závažná lidská onemocnění, jako je například malárie, mohou pěstitelé využívat insekticidů pro omezení přenosu virových onemocnění rostlin regulací hmyzích vektorů přenosu nákazy.

Riziko virové infekce plodin je možné omezit také výsevem certifikovaných bezvirových osiv a pěstováním odrůd, které jsou méně náchylné k napadení. Uplatňují se také přísná rostlinolékařská opatření, jejichž prostřednictvím lze omezit riziko přenosu virů prodejem výrobků z rostlin.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Stanislava Větrovského e-mailem na adrese stanislav.vetrovsky@basf.com.

[1] INRA, 2017

Top