Věděli jste, že rostliny je možné přeměnit na zombie?

Když rostliny napadnou zvláštní bakterie zvané fytoplazmy , projdou rozsáhlými změnami. Vědci je popisují jako změny, které je proměňují v „zombie“. 

Mikroskopické parazity se zmocní buněčných procesů v rostlinách, aby zastavily jejich rozmnožování, a udržují je ve vegetativním stavu „zombie“, tedy jakýchsi „živých mrtvol“. Když stromy podlehnou jejich kouzlu, jejich propletené větve rostou blízko sebe, což vede k symptomu zvanému „čarodějnická metla“. Parazitické bakterie fytoplazmy přenáší hmyz a mohou způsobovat i značné škody na révě [1], různých druzích zeleniny, jako jsou například mrkve či rajčata, a stejně tak na obilninách jako jsou ječmen, rýže či kukuřice.

Vědci nedávno přišli na to, jak fytoplazmy řídí vývoj rostlin, a identifikovali geny, které by mohly posilnit imunitní systém rostlin [2]. Šlechtění rostlin pomocí nových genomických technik, jako je například CRISPR-Cas9 , umožňuje vědcům vyvíjet nové způsoby ochrany plodin před fytoplazmou, která z nich dělá zombie.

***************************************

[1] Bakterie fytoplazmy (Candidatus phytoplasma vitis) jsou zodpovědné za takzvanou „zlatou kadeřavost listů“. Je to závažná nemoc révy, kterou přenášejí mery (hmyz) v Itálii a Francii. Tam, kde se vyskytuje, je ze zákona povinné ošetření insekticidy. Ve Francii se musí každý případ výskytu žloutnutí révy („flavescence dorée“) nahlásit také Úřadu pro ochranu rostlin.
[2] Huang a kol. 2021. Parazitární modulace vývoje hostitele degradací proteinů nezávislou na ubiquitinu. Cell 10.1016/j.cell.2021.08.029 a tisková zpráva: Mikrobiální molekula, která z rostlin dělá zombie (jic.ac.uk).

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Stanislava Větrovského e-mailem na adrese stanislav.vetrovsky@basf.com .

Top