Věděli jste, že pouze 11 % zemědělců v EU ještě nebylo 40 let?

V EU je přibližně 10,3 milionu zemědělců, z nichž třetina (32 %) je ve věku 65 let a více. Pouze 11 % zemědělských podniků vedou zemědělci, kterým ještě nebylo 40 let. Mladí zemědělci ale většinou řídí větší farmy a družstva z hlediska rozlohy, počtu hospodářských zvířat a produkce [1].

Přilákat mladé lidi k zemědělství bude důležité pro oživení venkovských společenství a zabezpečení budoucích dodávek potravin.

Jak vyplývá ze zprávy Evropské rady mladých zemědělců, vetká většina mladých zemědělců cítí zodpovědnost za zabezpečení udržitelného odvětví zemědělství [2]. Mladí zemědělci také zpravidla ochotněji přijímají inovativní technologie a udržitelné zemědělské postupy [3] při řešení problémů rostoucí poptávky po potravinách při ubývajících přírodních zdrojích.

***************************************

[1] Mladí zemědělci | Evropská komise (europa.eu)
[2] Průzkum CEJA (2019): Budování udržitelného odvětví
[3] Průzkum Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) a Evropské investiční banky (EIB) z roku 2019 potvrzuje, že mladí zemědělci nejčastěji čerpají úvěry na to, aby investovali do mechanizace a inovativních řešení. EIB uvolní do zemědělství v celé Evropě dvě miliardy eur se zvláštní podporou mladých zemědělců.

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Stanislava Větrovského e-mailem na adrese stanislav.vetrovsky@basf.com .

Top