Věděli jste, že inovace v zemědělství zachraňují další kontinent?

V současnosti pěstují zemědělci ve světe téměř třikrát více obilnin (280 %) než v roce 1961. Podařilo se toho dosáhnout především tím, že na té samé půdě produkují více. Bez inovací by na uspokojení poptávky byla potřebná další plocha půdy s rozlohou Evropy a Mexika dohromady, přičemž by se zničilo přibližně čtyřikrát více lesů [1].

Jak na klimatickém summitu OSN COP26 zdůraznil generální ředitel Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) QU Dongyu , zvyšování produktivity zemědělsko-potravinářského odvětví s cílem uspokojit nové požadavky rostoucí populace a zastavení odlesňování se jako cíle navzájem nevylučují [2]. Inovace v zemědělství a vyšší výnosy budou nadále přispívat ke snižování ekologické stopy potravin a šetřit půdu pro přírodní biotopy, ale přispět k tomu můžeme my všichni – tím, že omezíme plýtvání potravinami a optimalizujeme svoje stravování.

Graf zobrazuje indexové trendy v produkci, výnosech, využívání půdy a populaci obilnin. Kliknutím sem si můžete prohlédnout trendy ve své zemi. 

Profesor Balmford z Cambridgeské univerzity vysvětluje, jak zemědělství s vysokými výnosy pomáhá šetřit půdu v zájmu přírody a snižuje ekologickou stopu.

***************************************

[1]  Výnosy plodin – Náš svět v datech

[2]  FAO – Detaily projevů: Doprovodná akce summitu COP 26: Dialog na nejvyšší úrovni o rozšíření opatření na zastavení odlesňování

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Stanislava Větrovského e-mailem na adrese stanislav.vetrovsky@basf.com .

Top