Věděli jste, že 60 % venkovských domácností v EU nemá přístup k širokopásmovému internetu?

Rychlejší zavádění inovativních digitálních technologií a technologií přesného zemědělství bude záviset na přístupu venkovského obyvatelstva k širokopásmovému internetu. Ten bude rozhodující pro dosažení cílů strategie „z farmy až na stůl“ (Farm to Fork) z hlediska snižování vlivu na životní prostředí či úspory nákladů a zdrojů.

Mezi příklady technologií, které mohou zlepšit udržitelnost zemědělství, patří používání satelitních údajů pro mapování stavu zemědělských polí a půd, efektivní přenos údajů mezi traktory a servery, rozpoznávání obrazu a umělá inteligence pro předvídání nemocí plodin a cílené uplatňování zemědělských vstupů. V této souvislosti mohou evropské satelitní programy EGNOS a Galileo pomoci dosáhnout nejlepších možných výsledků v oblasti přesného zemědělství.

Příklad, jak mohou evropské satelitní programy pomoci přesnému zemědělství.

Zdroj videa:  Evropské satelity pro zemědělství | Agentura pro evropské globální navigační satelitní systémy (europa.eu)

***************************************

[*] Název: Údaje z dokumentu „Evropská komise chce společným úsilím přinést více širokopásmových služeb do venkovských oblastí“  Odkaz zde. 

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Stanislava Větrovského e-mailem na adrese stanislav.vetrovsky@basf.com .

Top