Věděli jste, že dochází k přenosu genů mezi druhy?

Existuje stále více důkazů o tom, že geny se mohou přirozeně přenášet z mikroorganismů na složitější druhy, jako například hmyz, rostliny nebo lidi. Více než 100 genů „přeskočilo“ do lidského genomu z mikroorganismů [1]. Přestože k tomuto jevu nedochází často, popírá běžnou představu o tom, že v přírodě mohou geny přecházet jen z generace na generaci v rámci stejného druhu. Botanici použili tyto přirozené mechanismy jako základ pro různé oblasti využití, například vývoj vhodných vlastností pro zlepšení plodin.

Pokud se chcete dozvědět více, shlédněte následující animaci, která znázorňuje horizontální přenos genů.

V březnu 2021 objevili vědci první známý přenos genů z rostliny na hmyz [2], který umožňuje molicím neutralizovat toxin produkovaný některými rostlinami na ochranu před hmyzem. Díky této genetické krádeži, ke které došlo před milióny roků, už přirozený insekticid rostlin na molice neúčinkuje.

Kromě toho nedávno uveřejnili důkaz o přenosu „nemrznoucího genu“ z jednoho druhu ryby na jiný [3]. A díky pokroku v metodách sekvenování genomů je pravděpodobné, že brzy přibydou další příklady.

***************************************

[1] Lidé v sobě mohou ukrývat více než 100 genů od jiných organismů. Časopis Science organizace AAAS (2015). Původní článek: Crisp A. et al. Expression of multiple horizontally acquired genes is a hallmark of both vertebrate and invertebrate genomes. Genome Biol (2015)  https://doi.org/10.1186/s13059-015-0607-3

[2]  První známý přenos genu z rostliny na hmyz odhalen.  Časopis Nature (2021). Původní článek: Xia, J. et al. Whitefly hijacks a plant detoxification gene that neutralizes plant toxins. Cell (2021) https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.014

[3]  Tyto ryby ukradly jiným rybám nemrznoucí gen a staly se přirozenými GMO | Zpravodajství CBC.  Původní článek: Graham L, A. & Davies P, L., Horizontal Gene Transfer in Vertebrates: A Fishy Tale. Trends in Genetics (2021)  https://doi.org/10.1016/j.tig.2021.02.006

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Stanislava Větrovského e-mailem na adrese stanislav.vetrovsky@basf.com .

Top