Věděli jste, že slavné zahrady jako Versailles napadají invazivní cizokrajné druhy?

V tomto období roku si můžete na živých plotech a stromečcích zimostrázu všimnout holých větví a bílých pavučin. Jde o neklamné známky napadení invazivním cizokrajným druhem, zavíječem zimostrázovým*. Do Evropy byli neúmyslně dovezeni na rostlinách zimostrázu z Asie. Housenky zavíječe zimostrázového dokáží už za několik dní zbavit starostlivě opatrované stromečky a živé ploty listí, dokonce je zahubí. To způsobuje škody nejen v soukromých zahradách, ale také na ikonických živých plotech v zahradách jako Versailles [1] nebo konkrétně v parku na bruselském předměstí Tervuren!

Invazivní cizokrajné druhy mohou napadat také plodiny pěstované farmáři a snižovat jejich výnosy a kvalitu. Například bázlivec kukuřičný† byl do Evropy náhodně zavlečený ze Severní Ameriky [2] a rychle se rozšířil do celé střední a západní Evropy. Jeho larvy se živí kořeny kukuřice, čímž plodinu poškozují a snižují její výnosy.

Každoročně dokáží dospělí jedinci přeletět až do vzdálenosti 60 km a kolonizovat nové zemědělské plochy. Farmáři mohou snížit ztráty výnosů nebo jim zabránit a omezit šíření tohoto škůdce pomocí různých postupů, například střídáním plodin, používáním inovativních prostředků na ochranu plodin či vysazováním nových, odolnějších odrůd.

***************************************

Invaze zavíječe zimostrázového v Evropě. Autor článku M. J. Skvarla, zveřejnila organizace Penn State Extension  (2020), vychází z práce kolektivu Bras et al. (2019)  a spolku European Boxwood and Topiary Society (2020).

* Cydalima perspectalis

† Diabrotica virgifera

1. Les buis du château de Versailles sous étroite surveillance – Le Parisien

2. Multiple Transatlantic Introductions of the Western Corn Rootworm | Science (sciencemag.org)

Chcete-li se dozvědět více, kontaktujte Stanislava Větrovského e-mailem na adrese stanislav.vetrovsky@basf.com .

Top